[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Una de discs dursHola Toni

> M'agradaria entendre el diagnòstic. Aquests valors que emfatitzes
> són (aprox) així des del primer dia. Podria ser que estiguéssin
> vinculats a la marca?

Tens raó, podria ben bé ser que no siguin significatius. De fet,
llegint la pàgina de la viquipèdia sobre l'SMART no marca aquests
paràmetres com a indicadors de problemes al disc per la diferent
implementació de cada fabricant:

https://en.wikipedia.org/wiki/S.M.A.R.T.#Known_ATA_S.M.A.R.T._attributes

Suposo que no estic acostumat a trobar-me valors WORST tan
propers als THRESH i que no siguin errors. De totes formes,
l'error del bus ATA té mala pinta, sobretot si se segueix
produint, perquè indica un problema físic (disc, cable,
controladora, memòria, etc.) no de programari.

T'anava a dir que pots mirar d'actualitzar el firmware del disc
per si es tracta d'un defecte de fabricació corregit en versions
més noves, però veig que no n'hi ha pel teu número de sèrie.

Potser val la pena provar a fer un diagnòstic del disc amb les
eines del fabricant, ja que veig que Seagate té el SeaTools
disponible per a linux:

https://www.seagate.com/es/es/support/downloads/seatools/

Salut i gràcies per demanar més detalls,
Alex

--
  ⢀⣴⠾⠻⢶⣦⠀
  ⣾⠁⢠⠒⠀⣿⡁   Alex Muntada <alexm@debian.org>
  ⢿⡄⠘⠷⠚⠋   Debian Developer 🍥 log.alexm.org
  ⠈⠳⣄⠀⠀⠀⠀

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: