[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Una de discs dursHola Toni

> 60 Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
> 61 ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
> 62   1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   080   064   044    Pre-fail  Always       -       97510545
...
> 66   7 Seek_Error_Rate         0x000f   090   060   045    Pre-fail  Always       -       946331866

Veient aquests valors i després d'haver comprovat els cables,
jo canviaria el disc per un de nou.

> 67   9 Power_On_Hours          0x0032   089   089   000    Old_age   Always       -       9819 (198 153 0)
...
> 69  12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       26

No sembla pas que sigui un disc gaire vell. Pot ser que encara
estigui en garantia? Veig que els ironwolf en tenen 3 anys.

Salut,
Alex

--
  ⢀⣴⠾⠻⢶⣦⠀
  ⣾⠁⢠⠒⠀⣿⡁   Alex Muntada <alexm@debian.org>
  ⢿⡄⠘⠷⠚⠋   Debian Developer 🍥 log.alexm.org
  ⠈⠳⣄⠀⠀⠀⠀

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: