[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Validacions de formularis PDF per internet
El 21/2/21 a les 21:00, Narcis Garcia ha escrit:
__________
I'm using this dedicated address because personal addresses aren't
masked enough at this mail public archive. Public archive administrator
should fix this against automated addresses collectors.
El 21/2/21 a les 20:05, Josep Ma. Ferrer ha escrit:
El 20/2/21 a les 10:15, Narcis Garcia ha escrit:
Té la comissió alguna pàgina informativa, registre d'incidències o forma
de contacte per a què la gent notifiqui casos?
Estaria bé una forma de què els casos es puguin documentar
col·lectivament i fins i tot fer-ne un seguiment de la seva evolució
fins a l'estat [Solved]
Hola,

la idea d'aquest grup de treball de Caliu és recopilar diversos exemples
que serveixin per argumentar que actualment els tràmits en línia de la
Generalitat no es poden fer amb plataformes Linux. I que cal aconseguir
que tots els tràmits en línia es puguin portar a terme també amb Linux,
tal com indica la llei (principi de neutralitat tecnològica).

Qualsevol tràmit en línia de la Generalitat que no es pugui fer amb
Linux, es pot comunicar a: adminpublica@caliu.cat

De moment tenim documentats els tràmits següents:

- Gestió del carnet de família nombrosa

- Gestió d'associacions (inscripció, canvi de domicili social,
inscripció dels òrgans de govern, etc.)

Cordialment,

Josep Ma. Ferrer

Gràcies. Quina és exactament la llei que inclou el principi de
neutralitat tecnològica?


Llei 11/2007 [1] d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Bàsicament, els articles següents:

4.i -> principi neutralitat tecnològica

6.k -> drets del ciutadans a triar les aplicacions o sistemes, sempre que utilitzin estàndards oberts o d'ús general (!!!)

35.1 -> accessibilitat utilitzant estàndards oberts

41 -> interoperabilitat

L'àmbit d'aplicació d'aquesta llei són totes les administracions (estatal, autonòmica i municipal), i també a les entitats de dret públic dependents (p. ex. universitats públiques).

Salutacions,

Josep Ma. Ferrer


[1] https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-12352Reply to: