[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Píndoles de DebianCatOn Fri, Jan 08, 2021 at 04:23:07PM +0100, Ernest Adrogué wrote:
> 2021-01- 8, 09:29 (+0100); Àlex escriu:
> > Trobo que és molt bona iniciativa, però no sé amb quines píndoles podria
> > contribuir. Els conneixements que tinc més que ser de Debian són de
> > Linux en general.
> > 
> 
> Jo penso el mateix, ho trobo bona idea però potser la temàtica
> dels articles és una mica limitada.
> 
> Aquesta idea de les píndoles em fa recordar la docuemntació "HOWTO" [1]
> que existia abans, però orientat específicament a l'administració o ús
> de sistemes Debian.
> 
> [1] https://www.ibiblio.org/pub/Linux/docs/howto/
> 

Una de les finalitats és que puguem conèixer les principals eines que
s'usen a Debian perquè si un dia hi volem col·laborar més enllà
d'escriure a la llista, hi estiguem una mica familiaritzats. Però no
només eines (no ha de ser necessàriament un "blog de Debian en català") 
sinó també explicacions de per què passen determinades coses o quines
conclusions han portat a prendre determinades decisions.

He intentat que la temàtica dels articles que he escrit abans de
presentar-ho fos una mica diversa, però si no ho ha estat prou només
cal proposar noves idees o pujar-hi nous articles (per exemple, un
resum d'aquest debat sobre les preposicions a les dates seria genial
[0], [1]).

[0] https://lists.debian.org/debian-user-catalan/2020/12/msg00026.html
[1] https://lists.debian.org/debian-user-catalan/2020/12/msg00039.html


Reply to: