[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Píndoles de DebianCat> Se'ns va acudir que una forma de dinamitzar la comunitat podria ser 
> la de preparar petits articles breus, anomeats Píndoles, que tothom 
> podria crear amb la intenció de compartir algun coneixement 
> relacionat amb Debian, ja sigui tècnic o no. Però en català :-)


Trobo que és molt bona iniciativa, però no sé amb quines píndoles podria
contribuir. Els conneixements que tinc més que ser de Debian són de
Linux en general.


Reply to: