[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problemes amb el so al migrar a Debian 10A 27-03-2020 10:44, Daniel escrigué:
He fet la migració de Debian 10 amb update, upgrade, etc. segons diuen
les instruccions (i amb els dits creuats). Tot ha funcionat bé, però
em trobo amb dos problemes:


Em passava semblant. Alsa veu la targeta de só, però en passar a buster, pulseaudio ja no la veia. Si posava els logs a debug i tal, veia que feia un dump_Database a /var/log/syslog (o era daemon.log?) on sortien les sortides cap a la tarja de só d'alsa, i una auto_null que te per quan li demanen sonar música i no té targetes. La prioritat de l'auto_null no era ni la més alta ni la més baixa. Però just a continuació el database_dump_helper deia que la sortida seleccionada en tots els casos era auto_null.

Al final ho vaig arreglar sense entendre-ho gaire tocant el /etc/pulse/default.pa
Vaig descomentar
load-module module-alsa-sink
i vaig comentar
#load-module module-udev-detect

I també a /etc/pulse/system.pa vaig comentar
#load-module module-always-sink

Ara sembla que va, però no he provat de connectar targes de so USB o coses rares.
Podria ser que hagués trencat alguan cosa i encara no ho noti.


Reply to: