[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problemes amb el so al migrar a Debian 10Et suggereixo un parell de coses:

1. Que provis una sessió «Live» amb un mitjà extern (USB/DVD) i així
descartes que sigui del programari i configuracions predeterminades de
Debian 10

2. Que executis:
$ lspci -nn
per a identificar el dispositiu [1232:abcd] i poder cercar arreu sobre
això relacionat amb Debian Buster.Narcis Garcia

__________
I'm using this dedicated address because personal addresses aren't
masked enough at this mail public archive. Public archive administrator
should fix this against automated addresses collectors.
El 27/3/20 a les 10:44, Daniel ha escrit:
> He fet la migració de Debian 10 amb update, upgrade, etc. segons diuen
> les instruccions (i amb els dits creuats). Tot ha funcionat bé, però em
> trobo amb dos problemes:
> 
> 1.- L'ordinador s'ha quedat mut. El so no funciona. He buscat per
> internet solucions al problema i no he aconseguit res; les opcions que
> he trobat han estat bàsicament les mateixes, és a dir, forçar la
> reconfiguració del default.pa. Res. He buscat també a aquesta llista i
> tampoc. En canvi, recordo haver llegit que existia aquest problema, però
> no recordo on.
> 
> Copio el resultat del aplay -l i del lspci:
> 
> daniel@Daniel-Debian:~$ aplay -l
> **** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
> card 0: Intel [HDA Intel], device 0: ALC662 rev1 Analog [ALC662 rev1
> Analog]
>   Subdevices: 0/1
>   Subdevice #0: subdevice #0
> daniel@Daniel-Debian:~$
> 
> 
> daniel@Daniel-Debian:~$ lspci
> 
> 00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801JD/DO (ICH10 Family) HD
> Audio Controller (rev 02)
> 
> He instal·lat el Debian 10 Buster.
> 
> 


Reply to: