[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problemes amb la captura d'àudio2020-03-25, 17:50 (+0100); Enric escriu:
> ARECORD 
> 
> **** List of CAPTURE Hardware Devices ****
> card 0: PCH [HDA Intel PCH], device 0: CX20590 Analog [CX20590 Analog]
> Subdevices: 1/1
> Subdevice #0: subdevice #0 

Diu que tens un dispositiu d'enregistrament a la targeta número zero, i
que el dispositiu és el número zero.

Per enregistrar amb aquest dispositiu pots provar

arecord -D hw:0,0 -f cd -t wav fitxer.wav


Reply to: