[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Problemes amb chromeBones, 

D'un temps ençà que de cop, algunes pestanyes del navegador se'm queden tòtil·les i de moment anava tirant endavant, en una convivència certament tensa però donat que ara tinc més temps del desitjat, ho voldria apariar.

Com a info us puc deixar això:

usuari@ns:~$  ps ax | grep chrome
21406 ?        Sl     0:11 /opt/google/chrome/chrome --disable-webrtc-apm-in-audio-service
21416 ?        S      0:00 /opt/google/chrome/chrome-sandbox /opt/google/chrome/chrome --type=zygote --enable-crash-reporter=8e5a1a31-9948-4d21-97b0-067afcd5b957,
21417 ?        S      0:00 /opt/google/chrome/chrome --type=zygote --enable-crash-reporter=8e5a1a31-9948-4d21-97b0-067afcd5b957,
21419 ?        S      0:00 /opt/google/chrome/chrome-sandbox /opt/google/chrome/nacl_helper
21420 ?        S      0:00 /opt/google/chrome/nacl_helper
21422 ?        S      0:00 /opt/google/chrome/chrome --type=zygote --enable-crash-reporter=8e5a1a31-9948-4d21-97b0-067afcd5b957,
21620 ?        Z      0:02 [chrome] <defunct>
21752 ?        Z      0:02 [chrome] <defunct>
21844 ?        Z      0:02 [chrome] <defunct>
21877 ?        Z      0:03 [chrome] <defunct>
22019 ?        Z      0:00 [chrome-sandbox] <defunct>
22143 ?        Z      0:00 [chrome-sandbox] <defunct>
22349 pts/1    S+     0:00 grep chrome

usuari@ns:~$ dpkg -l "*flash*" | grep ^ii
ii  flashplayer-mozilla       3:32.0.0.344-dmo1+deb10u1 amd64        Adobe Flash Player

Si algú fos tan amable d'orientar-me una mica li agrairia molt ;-)

Reply to: