[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Instalar 'hostname'A 20-03-2020 17:15, Narcis Garcia escrigué:

1. Perquè en alguns ordinadors es desvia /bin/hostname a /usr/bin/hostname ?

El resum de
https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/TheCaseForTheUsrMerge/

Compatibilitat. Alguns unixos tenen a /bin els executables que en linux estaven a /usr/bin
Fer els dos directoris sinònims simplicafica la portabilitat d'scripts i
la compilació de programes pensats per altres sistemes.

Simplicitat: Intenten que el gruis dels fitxers de la distro estigui a /usr per poder muntar /usr remotament, o fer-lo de només lectura, o coses així tocant
només un directori/punt de muntatge i no uns quants.

Pel que diuen sembla que la idea original de tenir /bin i /usr/bin era mantenir els executables que podia fer servir un usuari normal però també podien ser necessaris per rescatar el sistema en cas de problema a /bin. I muntar tota la resta (més espai) a /usr que potser es compartia des d'un servidor en xarxa o es muntava més tard pel que fos. Però avui en dia el rescat es fa des de la còpia de binaris bàsics que hi ha dins l'initrd
i no cal tant. I els discs són més grans, i tot plegat...

No sé, jo no ho vull defensar perquè no tinc cap preferència, però tampoc veig quin mal far,
a part de despistar els que ja hi estàvem acostumats.


2. Hi ha algun servei o fitxer del qual depèn aquest error sobre FQDN?


No sé, vols dir /etc/hostname ?

man hostname
[...]
/etc/hostname Historically this file was supposed to only contain the hostname and not the full canonical FQDN. Nowadays most software is able to cope with a full FQDN here. This file is read at boot time by
       the system initialization scripts to set the hostname.

/etc/hosts Usually, this is where one sets the domain name by aliasing
       the host name to the FQDN.
[...]


Reply to: