[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: L'actualització del kernel no arrenca

On Sun, 29 Sep 2019 at 20:40, Jordi Fontich <jordi.fontich@gmail.com> wrote:


Missatge de Jordi Fontich <jordi.fontich@gmail.com> del dia dg., 29 de set. 2019 a les 19:17:Pots preguntar en aquesta llista però és difícil esbrinar res si no diu
cap error.

On puc trobar els errors? On son els logs habitualment?

He trobat la següent informació:
En la instal·lació de linux-image-4.15.0-64-generic, em diu que està instal·la. Veig que depèn de linux-base (4.5ubuntu1~16.04.1), que no està instal·lat. Aquest paquet és de xenial i no de bionic, la versió del qual és 4.5ubuntu1. A més a més també surt que hi ha un conflicte amb linux-image-unsigned-4.15.0-64-generic.

Alguna idea de com continuar?

Podries mirar d'instal·lar o actualitzar aquest linux-base que falta.
Després, si no ho fa sol, un sudo update-grub

 

Jordi
--
--
Salutacions...Josep
--

Reply to: