[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: L'actualització del kernel no arrenca__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at this mail public archive. Public archive administrator
should fix this against automated addresses collectors.
El 29/9/19 a les 20:39, Jordi Fontich ha escrit:
> 
> 
> Missatge de Jordi Fontich <jordi.fontich@gmail.com
> <mailto:jordi.fontich@gmail.com>> del dia dg., 29 de set. 2019 a les 19:17:
> 
> 
> 
> 
>     Pots preguntar en aquesta llista però és difícil esbrinar res si
>     no diu
>     cap error.
> 
> 
>   On puc trobar els errors? On son els logs habitualment?
> 
> He trobat la següent informació:
> En la instal·lació de linux-image-4.15.0-64-generic, em diu que està
> instal·la. Veig que depèn de linux-base (4.5ubuntu1~16.04.1), que no
> està instal·lat. Aquest paquet és de xenial i no de bionic, la versió
> del qual és 4.5ubuntu1. A més a més també surt que hi ha un conflicte
> amb linux-image-unsigned-4.15.0-64-generic.
> 
> Alguna idea de com continuar?

Assegura't de tenir instal·lat el paquet linux-image-generic
I després desinstal·la els altres paquets que comencin per
«linux-image-» però no siguin de la versió 4.15 (que és la d'Ubuntu 18.04)

Si et vols assegurar que no et perds cap missatge a la pantalla (per
temes de mode gràfic) hauries d'editar el fitxer /etc/default/grub i:
- Afegir els segúents paràmetres a GRUB_CMDLINE_LINUX:
nomodeset gfxpayload=vga=normal fb=false
- Habilitar: GRUB_TERMINAL=console
- Assegurar-te que això està habilitat: GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
I desar i aplicar els canvis amb:
$ update-grub
Aleshores, arrenca el nucli que vulguis comprovar amb la modalitat
«recovery», no la normal.


Reply to: