[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: (deb-cat) Obrir-enfocar mes documents amb Nautilus/GnomeHola Narcis,

> En altres aplicacions és ocasional, però amb el Gedit és
> sistemàtic: Demano obrir-hi un fitxer de text des d'una altra
> aplicació (com Nautilus o M.Firefox) i el Gedit l'obre però no
> veig el Gedit enfocat sinó que queda per sota.

Crec que a mi em funciona tal com tu voldries:

1. Obro el nautilus i faig que ocupi la meitat dreta de la
   pantalla.
2. Hi busco un fitxer de text.
3. Faig doble clic i deixo el cursor a la dreta.
4. S'obre el gedit a l'esquerra de la pantalla amb el focus
   activat i per sobre del nautilus, que queda en gris al fons.

Malauradament no sé dir-te per què a mi em funciona d'aquesta
manera i a tu no. Si vols que busqui alguna cosa en particular
al dconf per comparar ja diràs.

També se m'acut que pots provar de crear un usuari nou per
comprovar si li passa el mateix i buscar les diferències a
partir d'aquí.

Salut,
Alex

--
  ⢀⣴⠾⠻⢶⣦⠀
  ⣾⠁⢠⠒⠀⣿⡁   Alex Muntada <alexm@debian.org>
  ⢿⡄⠘⠷⠚⠋   Debian Developer 🍥 log.alexm.org
  ⠈⠳⣄⠀⠀⠀⠀

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: