[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: (deb-cat) Obrir-enfocar mes documents amb Nautilus/GnomeHola Narcis,

> Ara ho he trobat; ho tenia atenuat perquè està deshabilitat i
> no m'ho deixa habilitar.

Només està habilitat si no has triat l'opció click-to-focus just
a sobre. Amb focus-on-hover i secondary-click queda habilitat.

Salut,
Alex

--
  ⢀⣴⠾⠻⢶⣦⠀
  ⣾⠁⢠⠒⠀⣿⡁   Alex Muntada <alexm@debian.org>
  ⢿⡄⠘⠷⠚⠋   Debian Developer 🍥 log.alexm.org
  ⠈⠳⣄⠀⠀⠀⠀

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: