[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Format de la data en Buster



On Sun, 14 Jul 2019 19:17:33 +0200
Eduard Selma <selma@tinet.cat> wrote:

> Ja ho diuen, que mai hi ha felicitat completa a casa del debianita 
> (encara que usis Stable...)

Una gran veritat!!


> Doncs això, salut i bits.
> 
> -- 
> Eduard Selma
> 


Reply to: