[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Format de la data en BusterHola Eduard,

> Ara, doncs, faig una nova prova amb LC_TIME="en_GB.UTF-8". I surt:
> 
> Sun 14 Jul 18:32:40 CEST 2019
> 
> o sigui,
> 
> wd dd mm hh:mm:ss TZ YYYY
> 
> Fins aquí, molt prometedor. Però si fas un "ls -la" a la consola...
> 
> -rw-r--r-- 1 eselma users   304 Jul 11 20:23 .bash_aliases
> -rw------- 1 eselma users  4756 Jul 14 18:12 .bash_history
> -rw-r--r-- 1 eselma users   220 Jul 11 20:15 .bash_logout
> -rw-r--r-- 1 eselma users  3608 Jul 11 20:15 .bashrc
> 
> surt un altre cop el format mm dd  (??)

Jo tinc en_GB.UTF-8 per defecte i em passa exactament el mateix:
la data del «ls -l» surt en l'ordre americà... No me n'havia
adonat!

Salut,
Alex

--
 ⢀⣴⠾⠻⢶⣦⠀
 ⣾⠁⢠⠒⠀⣿⡁  Alex Muntada <alexm@debian.org>
 ⢿⡄⠘⠷⠚⠋  Debian Developer 🍥 log.alexm.org
 ⠈⠳⣄⠀⠀⠀⠀

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: