[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Format de la data en BusterEl 14/7/19 a les 9:14, Narcís Garcia ha escrit:
__________

Els anglesos d'això en diuen «workaround»:
$ export LC_TIME="es_ES.UTF.8"

- Gràcies, Narcís. la veritat és que ja havia jugat una mica amb aquesta solució temporal. Però ara ho he provat amb diversos locales i m'he endut una sorpresa.

Si uso LC_TIME="es_ES.UTF-8", el format en $ date surt així:

dom jul 14 18:30:11 CEST 2019

que sempre és més llegible que el garbuix que sortia en català. Tanmateix, si us hi fixeu, el format continua sent

wd mm dd hh:mm:ss TZ YYYY

és a dir, primer el mes i després el dia, com en anglès americà.

En canvi, si uso LC_TIME="en_US.UTF-8" $ date dóna aquesta sortida:

Sun 14 Jul 2019 06:31:05 PM CEST

Amb l'opció AM/PM, lògicament. Però compte! el format de la cadena és:

wd dd mm hh:mm:ss PM TZ

és dir, primer el dia i després el mes, com nosaltres (!!??).

Ara, doncs, faig una nova prova amb LC_TIME="en_GB.UTF-8". I surt:

Sun 14 Jul 18:32:40 CEST 2019

o sigui,

wd dd mm hh:mm:ss TZ YYYY

Fins aquí, molt prometedor. Però si fas un "ls -la" a la consola...

-rw-r--r-- 1 eselma users   304 Jul 11 20:23 .bash_aliases
-rw------- 1 eselma users  4756 Jul 14 18:12 .bash_history
-rw-r--r-- 1 eselma users   220 Jul 11 20:15 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 eselma users  3608 Jul 11 20:15 .bashrc

surt un altre cop el format mm dd  (??)

Ja ho diuen, que mai hi ha felicitat completa a casa del debianita (encara que usis Stable...)

Doncs això, salut i bits.

--
Eduard Selma


Reply to: