[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

(deb-cat) Avantatges de x86_64 sobre i686Acabo de fer una bateria de proves de memòria ocupada i memòria lliure
en 2 ordinadors EXACTAMENT iguals, i fent-los exactament la mateixa
instal·lació de Debian 10 amb escriptori (sense xarxa), però l'un amb
debian-10.0.0-i386-DVD-1 i l'altre amb debian-10.0.0-amd64-DVD-1.

El resultat, a efectes de memòria RAM és:
- Linux x86_64 aprofita o reconeix un 5% més de memòria RAM que i686
- El programari x86_64 ocupa de mitjana un 20% més de memòria RAM que i686

Entenc que l'avantatge del programari x86_64, sempre i quan estigui
optimitzat per això (que ho dubto), hauria de ser la capacitat de
tramitar el doble de dades simultànies a nivell de codi màquina.

Alguna altra cosa que m'hagi de fer decantar a determinats escenaris*?

(*) Fins a 64GiB de RAM s'aprofiten am Linux i686 (PAE)

-- 


__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at this mail public archive. Public archive administrator
should fix this against automated addresses collectors.


Reply to: