[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: (deb-cat) Avantatges de x86_64 sobre i686__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at this mail public archive. Public archive administrator
should fix this against automated addresses collectors.

El 13/7/19 a les 12:51, alex@probeta.net ha escrit:
>> Alguna altra cosa que m'hagi de fer decantar a determinats escenaris*?
> 
> 64 bits acostuma a donar més rendiment en reproducció de vídeo, alguns
> algorismes d'encriptació/desencriptació, compressió/descompressió de
> fitxers

Pel comú dels usuaris, una part crítica és la navegació web, donat que
s'exigeix el correcte funcionament de grans plataformes web.
En quina mesura la renderització de pàgines amb Mozilla Firefox pot ser
més àgil tractant-se de x86_64 o i686?
Amb això, val la pena el sacrifici d'un 20% de RAM en un ordinador petit?


Reply to: