[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: GRUB, GPT, RAID1 + UEFIHola Lluís,

> Alguna experiència reeixida, recomanació assenyada o consell
> imperdible amb la configuració de l'assumpte.

A la feina tenim servidors amb discos de 5 TB en RAID1 corrent
Ubuntu 16 que ja tenen uns quants anys (posaria la mà al foc
que també havien tingut la 14).

No recordo que ens hagin donat cap problema en la instal·lació
però no els vam instal·lar amb UEFI perquè ja venien de sèrie
en mode legacy i sense S.O.

Estic força segur que amb Debian hauria de funcionar també sense
problemes perquè jo tinc el portàtil amb GRUB, GPT, LVM + UEFI,
corrent Debian stretch.

Salut i records!
Alex

--
  ⢀⣴⠾⠻⢶⣦⠀
  ⣾⠁⢠⠒⠀⣿⡁  Alex Muntada <alexm@debian.org>
  ⢿⡄⠘⠷⠚⠋   Debian Developer - log.alexm.org
  ⠈⠳⣄⠀⠀⠀⠀

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: