[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Perfils 'mobils' d'escriptoriAlgú sap si hi ha alguna eina que s'ocupi de sincronitzar un perfil
d'usuari (/home/usuari) per a què aquest usuari pugui iniciar sessió
indistintament des de diferents ordinadors i trobar el mateix?

Per exemple: que si com a «narcis» canvio el fons d'escriptori i deso la
contrasenya d'un web al M.Firefox amb l'ordinador «A», en entrar com a
«narcis» a l'ordinador «B» ja em trobi el nou fons d'escriptori i el
M.Firefox amb la nova informació desada.

Gràcies.
-- 


__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at this mail public archive. Public archive administrator
should fix this against automated addresses collectors.


Reply to: