[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Deshabilitar la cortina de GDM__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at this mail public archive. Public archive administrator
should fix this against automated addresses collectors.
El 07/05/18 a les 17:43, cubells ha escrit:
> El 7/5/18 a les 17:17, Narcis Garcia ha escrit:
> 
>>
>> La meva pregunta és: Com?
>>
> 
> Això està a paràmetres del sistema, a britness and lock crec recordar.
> 
> 
> 
No existeix «Paràmetres del sistema» al GDM. Les configuracions
resideixen a /etc/gdm3


Reply to: