[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Perfils 'mobils' d'escriptoriOn Mon, May 07, 2018 at 01:52:22PM +0200, Narcis Garcia wrote:
> Algú sap si hi ha alguna eina que s'ocupi de sincronitzar un perfil
> d'usuari (/home/usuari) per a què aquest usuari pugui iniciar sessió
> indistintament des de diferents ordinadors i trobar el mateix?

Si tens un servidor central, se m'acut fer córrer Rsync en iniciar i
en tancar la sessió, de manera que el primer rsync recupera la
informació del servidor, i el segon la hi desa.

Si no tens un servidor central, fer el mateix però amb Syncthing [0].
> 
> Per exemple: que si com a «narcis» canvio el fons d'escriptori i deso la
> contrasenya d'un web al M.Firefox amb l'ordinador «A», en entrar com a
> «narcis» a l'ordinador «B» ja em trobi el nou fons d'escriptori i el
> M.Firefox amb la nova informació desada.

En el cas particular de Firefox, també podries usar Firefox Sync [1].
I si no et refies de posar segons quines dades fora del teu abast,
sempre pots muntar-lo en el teu propi servidor [2].
> 
> Gràcies.

[0] https://syncthing.net/
[1] https://www.mozilla.org/en-US/firefox/features/sync/
[2]
https://mozilla-services.readthedocs.io/en/latest/howtos/run-sync.html

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: