[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Deshabilitar la cortina de GDMHavent instal·lat uns quants ordinadors amb Debian 9 +Gnome amb
múltiples usuaris d'escriptori, ara m'adono que, quan passa l'estona a
la pantalla d'inicis de sessió (GDM), apart de l'estalvi de pantalla
s'activa la famosa «cortina».
Això vol dir que, en moure el ratolí encara que es «desperti» la
pantalla no es veuen els usuaris per iniciar, sinó que cal apartar la
ditxosa (i poc útil) cortina.

Algú té idea de com deshabilitar això, independentment de la
configuració que tingui cadascú al seu perfil personal d'escriptori?

Gràcies.
-- 


__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at this mail public archive. Public archive administrator
should fix this against automated addresses collectors.


Reply to: