[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Visualitzacio duplicada predeterminada amb GnomeHola Narcis,

> Ja m'ha passat amb varis ordinadors que, en tornar a connectar
> amb un monitor anterior, no torna a establir la configuració
> triada en el seu dia.

Suposo que si el monitor no proporciona informació suficient a
l'escriptori a través d'una connexió digital segur que no podrà
recordar-ne els detalls perquè no tindrà forma de distingir de
quin monitor es tracta.

> Per això pregunto per la manera de predeterminar-ho, no només
> per a pantalles noves sinó també de «conegudes». I més encara
> quan el portàtil (no és un de sol) l'ha de fer servir algú
> altre i vull que li vagi així sense què la gent m'hagi de
> preguntar.

He trobat el ~/.config/monitors.xml amb informació dels monitors
que tinc configurats. Potser és una pista que t'ajuda a trobar
com fer-ho. De moment no he trobat més informació per fer el que
comentes.

Salut,
Alex

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: