[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Visualitzacio duplicada predeterminada amb GnomeHola Narcis,

> A mi em convé poder configurar un portàtil de manera que,
> endolli on endolli, de forma predeterminada la imatge externa
> sigui un mirall de la imatge de pantalla integrada al portàtil.

Jo prefereixo que apagui la pantalla del portàtil quan connecto
el monitor extern, però pel fet que t'interessa és el mateix.
El més interessant és que el GNOME recorda aquesta configuració
(suposo que identifica la pantalla amb el seu EDID).

> Algú sap on està establert aquest comportament predeterminat,
> per a poder-lo canviar?

- Ves a «All Settings» des del menú de dalt a la dreta.
- Obre «Displays»
- Tria'n un qualsevol
- Tria «Mirror»

Salut,
Alex

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: