[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Mes opcions per comprimir amb GnomeAra m'he adonat que amb el Gnome de Debian 9, quan se selecciona varis
fitxers o carpetes i al menú contextual s'escull «Comprimeix...» apareix
una versió abreviada del file-roller.
M'agradava antigament en què es podien crear altres formats de paquet, i
en el cas del .7z es podia establir una contrasenya.

Ara mateix només es pot invocar amb al línia d'ordres:
file-roller -d fitxer1 fitxer2 fitxer3...
(aleshores sí que apareix el desplegable de formats i altres opcions)

Com puc recuperar aquesta forma de crida al menú contextual del Nautilus?

Gràcies.

-- 


__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at this mail public archive. Public archive administrator
should fix this against automated addresses collectors.


Reply to: