[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problemes de conexió eth0El 30/05/17 a les 09:14, Santi Moreno ha escrit:
> 	Speed: 100Mb/s
> 	Duplex: Full
> 	Port: Twisted Pair
> 	PHYAD: 2
> 	Transceiver: internal
> 	Auto-negotiation: on
> 	MDI-X: off (auto)
> 	Supports Wake-on: pumbg
> 	Wake-on: g
> 	Current message level: 0x00000007 (7)
> 			       drv probe link
> 	Link detected: yes
> 
> La veritat és que en té prou mosca aquest tema. Gracies per la vostra
> ajuda.

hola, sembla que tens la targeta a 100 i que la podries tenir a 1000,
no? per a fer test i mirar si aixeques el tràfic, pots intentar
combinacions amb ethtool -s


# ethtool -s ETH_N speed {100|1000|10000} duplex {half|full} autoneg
{on|off}

un cop tinguis xarxa per fil, ja buscarem algun gurú que ens expliqui la
manera de fer-ho permanent ;)

salut!-- 
###
http://info.nodo50.org/4137 | error al sistema
   ______________________________________
   a internet la llibertat no és gratuïta
    ====================================

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: