[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problemes de conexió eth0__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at this list's archives. Mailing lists service
administrator should fix this.
El 29/05/17 a les 13:14, Santi Moreno ha escrit:
> On 29 may, Josep Lladonosa wrote:
>> 2017-05-29 11:09 GMT+02:00 Santi Moreno <santi.moreno@gnu-linux.es>:
>>
>> - que el nou maquinari (encaminador que dóna el servei) té un port de més
>> velocitat (gigabit) que l'anterior i aleshores ordinador i aparell no
>> negocien igual. Algun cop, segons quin adaptador de xarxa he hagut de
>> forçar l'Ethernet a una determinada configuració perquè funcionés.
> Això si que podria ser perque abans teniem ADSL i ara hem passat a
> fibra. Com podria seguir averigüar si el problema pot estar aquí?
> El curiós és que la conexió WIFI si funciona correctament amb el mateix
> equip.

- L'ordinador en qüestió es connectava directament (amb 1 sol tram de
cable) al router anterior? Segueix essent així ara amb el nou router?

- Quin dispositiu de xarxa fas servir exactament?
Ho pots mirar en una finestar de terminal executant:
lspci | grep -ie net

- També pots consultar altres coses sobre l'adaptador de xarxa que et
poden fer trobar problemes. Suposant que es diu «eth0»:
# Estat operatiu (em sembla que depèn de la IP):
/sys/class/net/eth0/operstate
# Velocitat d'enllaç (sense IP):
cat /sys/class/net/eth0/speed
# Si la velocitat simètrica és simultània (sense IP):
cat /sys/class/net/eth0/duplex

- Pots forçar per terminal l'assignació d'IP al dispositiu (suposant
eth0 també) i veure si esmenta alguna incidència:
sudo dhclient -v eth0

- Fas servir Debian estable (8)?


Reply to: