[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problemes de conexió eth0On 29 may, Josep Lladonosa wrote:
> 2017-05-29 11:09 GMT+02:00 Santi Moreno <santi.moreno@gnu-linux.es>:
> 
> > Hola gent,
> > a veure algú em podeu ajudar. Resulta que fins ara conectava per cable
> > sense problemes però ens varem passar a la fibra de Movistar i no se
> > perque ja no conecta per cable (sí per wifi). Inicialment va conectar
> > però després de reiniciar ja no ho he aconseguit.
> > La resta de equips de la xarxa local (tots Win) conecten sense
> > problemes.
> > Faig servir el NetworkManager i he provat amb DHCP i es queda
> > "Connecting" i res. Ni siquiera ping a la resta d'equips locals. Amb IP
> > static si pareix que conecta, apareix "Connected", però igualment no
> > respon a ningun ping, tots "Destination Host Unreachable".
> > No se si el nou router pot tenir algun tipus de filtratge però no he
> > vist res aparentement.
> >
> > Em podrieu ajudar?
> >
> 

Gracies Josep,

> Parlo sobre experiències personals. M'he trobat moments en què el
> Networkmanager falla. Podria ser:
> 
> - que el teu usuari no pertanyi al grup netdev.
> - que la nova connexió (via Networkmanager) l'haguessis configurada amb un
> usuari determinat sense marcar a "General" l'opció "Tots els usuaris es
> poden connectar a aquesta xarxa" i entres amb un usuari diferent.

Aquestes dos opcions les descartaria perque fins el canvi del servei de
connexió funcionava correctament i no havia tocat res de la configuració
del equip. 
> 
> - que el nou maquinari (encaminador que dóna el servei) té un port de més
> velocitat (gigabit) que l'anterior i aleshores ordinador i aparell no
> negocien igual. Algun cop, segons quin adaptador de xarxa he hagut de
> forçar l'Ethernet a una determinada configuració perquè funcionés.
Això si que podria ser perque abans teniem ADSL i ara hem passat a
fibra. Com podria seguir averigüar si el problema pot estar aquí?
El curiós és que la conexió WIFI si funciona correctament amb el mateix
equip.
> 
> 
> Salutacions,
> Josep
> @jepjepus
> 
> 
> >
> > Gracies!
> > @santimoreno
> >
> >
> 
> 
> -- 
> --
> Salutacions...Josep
> --


Reply to: