[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problemes de conexió eth0On 29 may, Narcis Garcia wrote:
> __________
> I'm using this express-made address because personal addresses aren't
> masked enough at this list's archives. Mailing lists service
> administrator should fix this.
> El 29/05/17 a les 13:14, Santi Moreno ha escrit:
> > On 29 may, Josep Lladonosa wrote:
> >> 2017-05-29 11:09 GMT+02:00 Santi Moreno <santi.moreno@gnu-linux.es>:
> >>
> >> - que el nou maquinari (encaminador que dóna el servei) té un port de més
> >> velocitat (gigabit) que l'anterior i aleshores ordinador i aparell no
> >> negocien igual. Algun cop, segons quin adaptador de xarxa he hagut de
> >> forçar l'Ethernet a una determinada configuració perquè funcionés.
> > Això si que podria ser perque abans teniem ADSL i ara hem passat a
> > fibra. Com podria seguir averigüar si el problema pot estar aquí?
> > El curiós és que la conexió WIFI si funciona correctament amb el mateix
> > equip.
> 
> - L'ordinador en qüestió es connectava directament (amb 1 sol tram de
> cable) al router anterior? Segueix essent així ara amb el nou router?

Sí, es connecta exàctament igual que abans, amb 1 sol tram i directament
al router.

> 
> - Quin dispositiu de xarxa fas servir exactament?
> Ho pots mirar en una finestar de terminal executant:
> lspci | grep -ie net

00:19.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82578DM Gigabit Network
Connection (rev 05)

> 
> - També pots consultar altres coses sobre l'adaptador de xarxa que et
> poden fer trobar problemes. Suposant que es diu «eth0»:
> # Estat operatiu (em sembla que depèn de la IP):
> /sys/class/net/eth0/operstate

up

> # Velocitat d'enllaç (sense IP):
> cat /sys/class/net/eth0/speed

100

> # Si la velocitat simètrica és simultània (sense IP):
> cat /sys/class/net/eth0/duplex

full

> 
> - Pots forçar per terminal l'assignació d'IP al dispositiu (suposant
> eth0 també) i veure si esmenta alguna incidència:
> sudo dhclient -v eth0

Internet Systems Consortium DHCP Client 4.3.1
Copyright 2004-2014 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/

Listening on LPF/eth0/a4:ba:db:ef:e7:3a
Sending on  LPF/eth0/a4:ba:db:ef:e7:3a
Sending on  Socket/fallback
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 4
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 8
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 21
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 8
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 8
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 12
No DHCPOFFERS received.
No working leases in persistent database - sleeping.

> 
> - Fas servir Debian estable (8)?
> 
Si, faig servir Debian Jessie.

Aquest es el resultat que torna "ethtool eth0" que proposava Xavi:
Settings for eth0:
	Supported ports: [ TP ]
	Supported link modes:  10baseT/Half 10baseT/Full 
	            100baseT/Half 100baseT/Full 
	            1000baseT/Full 
	Supported pause frame use: No
	Supports auto-negotiation: Yes
	Advertised link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full 
	            100baseT/Half 100baseT/Full 
	            1000baseT/Full 
	Advertised pause frame use: No
	Advertised auto-negotiation: Yes
	Speed: 100Mb/s
	Duplex: Full
	Port: Twisted Pair
	PHYAD: 2
	Transceiver: internal
	Auto-negotiation: on
	MDI-X: off (auto)
	Supports Wake-on: pumbg
	Wake-on: g
	Current message level: 0x00000007 (7)
			    drv probe link
	Link detected: yes

La veritat és que en té prou mosca aquest tema. Gracies per la vostra
ajuda.

Salut,
@santimoreno


Reply to: