[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problemes de conexió eth0El 29/05/17 a les 13:14, Santi Moreno ha escrit:
>> - que el nou maquinari (encaminador que dóna el servei) té un port de més
>> velocitat (gigabit) que l'anterior i aleshores ordinador i aparell no
>> negocien igual. Algun cop, segons quin adaptador de xarxa he hagut de
>> forçar l'Ethernet a una determinada configuració perquè funcionés.
> Això si que podria ser perque abans teniem ADSL i ara hem passat a
> fibra. Com podria seguir averigüar si el problema pot estar aquí?

sovint al nom i descripció de la plaqueta de xarxa hi apareixen els seus
valors de treball, al terminal tens aquestes eines

$ lspci

(...)
03:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
RTL8111/8168/8411 PCI Express *Gigabit* Ethernet Controller (rev 06)

i una mica més endins tens,

$ ethtool eth2
Settings for eth2:
	Supported ports: [ TP MII ]
	Supported link modes:  10baseT/Half 10baseT/Full
	            100baseT/Half 100baseT/Full
	            1000baseT/Half 1000baseT/Full
(...)
	Speed: 1000Mb/s
	Duplex: Full
	Link detected: yes

-- 
###
http://info.nodo50.org/4137 | error al sistema
  ______________________________________
  a internet la llibertat no és gratuïta
  ====================================


Reply to: