[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: (deb-cat) Patrocinis de l'empresa Mozilla

On 20 Apr 2017 10:27, "Narcis Garcia" <debianlists@actiu.net> wrote:
Es fa difícil veure l'adreça on apareix el missatge que esmentava, però
ara l'he aconseguit interceptar en proves d'instal·lació de Debian 9
sense xarxa:

https://www.mozilla.org/ca/firefox/45.8.0/firstrun/

Doncs la versió anglesa diu:

"Free as a fox

Get your passwords, bookmarks and history on the go."

Penso que es podria actualitzar la traducció i llestos, oi?
Això està configurat amb la configuració:
startup.homepage_welcome_url

(de dlc.iec.cat) capciós -osa: adj. [LC] Enganyós, calculat arterosament
per enganyar. «Raonaments capciosos. Mots equívocs i capciosos.»
__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at this list's archives. Mailing lists service
administrator should fix this.
Reply to: