[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: (deb-cat) Patrocinis de l'empresa Mozilla__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at this list's archives. Mailing lists service
administrator should fix this.
El 19/04/17 a les 22:25, Ernest Adrogué ha escrit:
> 2017-04-19, 19:50 (+0200); Narcis Garcia escriu:
>> Que de forma PREDETERMINADA qualsevol moviment impliqui utilitzar
>> Google, això no passa amb qualsevol navegador. No oblidis la qüestió en
>> discussió!
> 
> Em referia a aquesta afirmació teva:
> 
>> utilitzant el navegador web predeterminat de Debian, l'usuari accepta
>> implícitament (+legalment) aquestes condicions
> 
> deixant entendre que Firefox et força a utilitzar Google i a acceptar
> les seves condicions.  La configuració per defecte utilitza Google.
> Però és que si utilitzes qualsevol altre servei que no sigui Google,
> igualment estàs subjecte a les condicions d'aquest altre servei.  És
> obvi que això passa amb qualsevol navegador.

Tens raó, l'usuari ha de ser coneixedor d'això igual com de totes les
lleis d'un país quan el visita. No sé perquè es posen senyals a les
carreteres.

> 
>> Em molesta que s'intenti prendre el pèl a la gent que no sap el què
>> implica una frase com «quasi hem acabat» per convidar a completar amb
>> allò «necessari» de forma implícita: /dona'm les teves dades personals/.
>> No oblidis en això tampoc el perfil d'usuari en discussió!
>>
> 
> Et refereixes a això?
> 
> https://www.mozilla.org/ca/firefox/accounts/
> 
> No veig res que es pugui malinterpretar.  Acabo de crear un compte i
> l'única dada personal que m'ha demanat és una adreça d'email i l'edat.
> Potser la frase es pot escriure d'una altra manera, però res indica que
> és una conspiració per apropiar-se subreptíciament de les dades dels
> usuaris.

Tens raó, l'usuari és el responsable de saber que no se l'està intentant
conduïr per un camí que no voldria de forma explícita.

> 
>> Em pensava que ja ho trobaries: fes-ho símplement filtrant-hi la paraula
>> google i et sortiran les configuracions afectades. Amb els noms de
>> paràmetre podràs consultar (tu sí però un usuari normal ho té difícil)
>> els significats que he descrit abans.
> 
> Repeteixo que amb els noms del paràmetres no n'hi ha prou per saber què
> fan el paràmateres, ni hi ha cap lloc on estiguin documentats tots els
> paràmetres.

Tens raó, l'existència d'aquests paràmetres amb els seus valors, i la
falta d'alguna documentació no implica obligatòriament que aquests es
portin a terme com sembla.

> 
> El que no trobo normal és afirmar que el Firefox fa totes aquestes
> coses, i després no aportar cap referència ni explicar d'on has tret
> aquesta suposada informació.  Especialment, si una simple prova que pot
> fer qualsevol contradiu el que has dit.

Tens raó, tot i que aquí no sé com justificar que la meva referència
d'exemple no té cap fonament.

> 
>> Un rumor infundat: Qui paga mana.
>> Si no fos infundat, hauriem de qüestionar la fundació Mozilla.
> 
> Llavors també hauries de qüestionar qualsevol que tingui donants o
> sponsors privats, començant per Debian [1].  Però una cosa és
> qüestionar, i l'altra inventar-se conspiracions imaginàries i escampar
> FUD.  Suposo que saps la diferència.
> 
> [1] https://www.debian.org/partners/
> 

I més raó que tens encara, doncs no cal revisar la situació amb Mozilla
si està més que clar que no hi ha ànim de tercers en aconseguir dades de
caràcter personal a través del programari lliure perquè, com tothom sap,
el programari lliure és vist per tots els sectors amb un respecte ideal.
I en una societat del segle XXI, les empreses de bon nom no s'atrevirien
a vulnerar els drets de les persones que opten pel programari lliure,
sabent les garanties de protecció i lleialtat que dóna.

Bon nadal.


Reply to: