[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: (deb-cat) Patrocinis de l'empresa Mozilla__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at this list's archives. Mailing lists service
administrator should fix this.
El 20/04/17 a les 11:50, Josep Lladonosa ha escrit:
> Hola,
> Val a dir que entenc la crítica als temes de privacitat (de fet em
> decanto més cap a la banda de la "prudència" enfront grans
> corporacions, etc.), però...
> 
> 2017-04-20 10:26 GMT+02:00 Narcis Garcia <debianlists@actiu.net>:
>> Es fa difícil veure l'adreça on apareix el missatge que esmentava, però
>> ara l'he aconseguit interceptar en proves d'instal·lació de Debian 9
>> sense xarxa:
>>
>> https://www.mozilla.org/ca/firefox/45.8.0/firstrun/
>>
> 
> m'has fet llegir l'avís sobre privacitat. He entès d'allà que les
> dades privades només les usen en l'àmbit dels serveis que ofereixen i
> que no les comparteixen (en principi, llevat de casos on la llei els
> ho exigeixi, etc. i que trobo raonables). El punt més "delicat" podria
> ser el tema del "Sync" però llegint bé es veu que les dades que
> s'emporten estan xifrades i així arriben a la resta de dispositius que
> es puguin sincronitzar.
> Ara bé, com sempre, una cosa pot ser el que es diu i una altra el que
> es fa realment... ;-) i personalment opto per confiar. Del que no he
> vist res (tampoc no m'ho he mirat detalladament) és sobre les dades no
> personals. Aquí sí que potser podem arribar a formar part de les "big
> data", producte que permet fer "negoci" amb ell...
> 
> SAX!
> Josep
> 
> 

Això de l'ús de dades per finalitats que no s'han pactat en confiança
amb l'usuari és un problema, sí, però jo em queixo més severament de què
la frase «Gairebé estem!» que porta anys enunciant-se als usuaris a
través del navegador de Debian és capciosa: pretén un consentiment per
una raó falsa: que la instal·lació o configuració és incompleta (doncs
mal feta) si no es fa el registre i accepta el «contracte».

Per mi la solució a Debian no és que Mozilla (que porta anys al servei
dels recol·lectors de dades personals) canvii temporalment la frase,
sinó que Debian no delegui això (i altres coses) a criteri de Mozilla;
bé sigui adoptant GNUzilla/IceCat o un altre navegador, o bé sigui fent
la mateixa neteja que es fa per passar de Firefox a Icecat.

Ens imaginem un capellà acompanyant la matrona en un part? Podria dir el
mateix amb la pila baptismal i el llibre de registre quan surt el recent
nascut: «Gairebé estem!»


Reply to: