[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: provant debian 9Aprofito el fil.

Un altre tema que fa temps que cueja, el LightDM que ve per defecte no honora els locales que es seleccionen a la interfície del greeter. LxDM ho fa correctament.

Fa temps ho havia mig solventat amb un fitxer a /etc/X11/Xsession.d/39-lightdm-dmrc-fix

#!/bin/bash

# workaround for session language selection in lightdm greeter
# use .dmrc or accountsservice data (if accounts-daemon is running)

# we need this only if lightdm is being used
if pidof lightdm
then
# if accountsservice is used, get info from there.
if pidof accounts-daemon
then
LANGFILE="/var/lib/AccountsService/users/$USER"
# if not, use .dmrc
else
LANGFILE="$HOME/.dmrc"
fi

# extract, fix and export $LANG
TEMPLANG=$(cat "$LANGFILE" | grep ^Language= | cut -d '=' -f 2 | sed 's/utf8/UTF8/')
[ ! -z "$TEMPLANG" ] && export LANG=$TEMPLANG
# convert $LANG to $LANGUAGE and export
TEMPLANGUAGE="$(echo $LANG | cut -d '@' -f 1 | cut -d '.' -f 1):$(echo $LANG | cut -d '@' -f 1 | cut -d '.' -f 1 | cut -d '_' -f 1)"
[ ! -z "$TEMPLANGUAGE" ] && export LANGUAGE=$TEMPLANGUAGE

fi

Hi ha alguna manera millor d'arreglar-ho?

El dia 20 d’abril de 2017 a les 11:04, Narcis Garcia <debianlists@actiu.net> ha escrit:
Escenari poc freqüent però establert per casualitat amb una màquina virtual:
Memòria RAM de 11GiB, disc dur de 16GiB, instal·lació de la RC3-i386
Durant la instal·lació, he deixat que el particionat sigui guiat
acceptant allò que proposi.
Ara veig que ha dedicat 4,4GiB a la partició de sistema i 11,6GiB a la
partició de memòria virtual (swap).

Per cert, no sé com és que encara el DebianInstaller aposta per una
partició swap en comptes d'un fitxer.

__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at this list's archives. Mailing lists service
administrator should fix this.Reply to: