[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

(deb-cat) Ordinadors poc potentsTant pels ordinadors antics com per dispositius poc potents (~ARM)
normalment instal·lo Debian 8 amb LXDE.
Ara m'estic fent la pregunta de si passar a fer les instal·lacions amb
Debian 9 els pot fer més lents o saturar més els recursos.


-- 


__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at this list's archives. Mailing lists service
administrator should fix this.


Reply to: