[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: provant debian 9He trobat el què em sembla que és una mala traducció quan cal utilitzar
més d'un disc a la instal·lació:

He provat a instal·lar amb debian-stretch-DI-rc3-i386-DVD-1.iso sense
xarxa triant tots els escriptoris a ésser instal·lats i, just abans
d'instal·lar GRUB, diu que «el medi ha canviat», quan suposo que en
realitat demana un canvi de disc.


Reply to: