[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: gnome-ppp, el mòdem intern i la mare que els va parir.https://wiki.mikrotik.com/wiki/Dial-up

fés una ullada a això... la cosa és que necessitaràs un trasto que
passi de rj11 a serial, la RB450 té connector serial

http://www.ebay.com/sch/Serial-RS-232-Dial-Up-Computer-Modems/58297/bn_5879368/i.html

- Blackhold
http://blackhold.nusepas.com
@blackhold_
~> cal lluitar contra el fort per deixar de ser febles, i contra
nosaltres mateixos quan siguem forts (Esquirols)
<°((( ><


El dia 12 de març de 2017 a les 20:48, Xavier De Yzaguirre i Maura
<xdeyzaguirre@gmail.com> ha escrit:
> Ha de ser un mòdem per una línia anal·lògica, a la masia no hi ha ADSL ni hi
> arriba guifinet.
> Em sembla que mikrotik no en te o no l'he dabut veure, però ho miraré mes a
> fons.
>
> El dg, 12 març 2017 a les 20:44 Blackhold <blackholdmailer@gmail.com> va
> escriure:
>>
>> agafa un router mikrotik i fora problemes!
>>
>> - Blackhold
>> http://blackhold.nusepas.com
>> @blackhold_
>> ~> cal lluitar contra el fort per deixar de ser febles, i contra
>> nosaltres mateixos quan siguem forts (Esquirols)
>> <°((( ><
>>
>>
>> 2017-03-12 14:12 GMT+01:00 Josep Lladonosa <jlladono@gmail.com>:
>> > I un mòdem extern?
>> >
>> > On 12 Mar 2017 13:52, "Xavier De Yzaguirre i Maura"
>> > <xdeyzaguirre@gmail.com>
>> > wrote:
>> >>
>> >> Bon dia,
>> >> Em trobo que he d'agut de muntar un nou equip per a una masia, on
>> >> l'accés
>> >> a internet sols es pot fer via ppp.
>> >> L'antic equip tenia mes de de 10 anys i l'havia actualitzat fins la
>> >> versió
>> >> 10.04 LTS de l'Ubuntu.
>> >> Els vaig configurar el gnome-ppp per accedir al 908 de telefònica i amb
>> >> això podien enviar i rebre correus electrònics en format text sense
>> >> adjuncions i els va estar funcionant be durant un munt d'anys.
>> >> Per problemes que no venen al cas, va petar la instal·lació i el disc
>> >> dur
>> >> va entonar l'"Addio a la vita" poc desprès.
>> >> He instal·lat un Debian 8.7 en un equip canibalitzat i que va prou de
>> >> pressa.
>> >> El mòdem es un Conceptronic C56MPi intern, bus PCI que funcionava
>> >> perfecte
>> >> amb el driver linux conexant a l'Ubuntu, aquest driver ara està
>> >> discontinuat.
>> >> He intentat reinstal·lar el driver HSF que veniem utilitzant amb aquest
>> >> mòdem els darrers anys
>> >> (hsfmodem_7.68.00.12full_k2.6.24_20_386_ubuntu_i386.deb) i em reclama
>> >> el
>> >> alsa-linux-conexant (alsa-driver-linuxant_1.0.23.1_all.deb)
>> >> També ho he intentat amb la versió que han deixat com a últim recurs a
>> >> la
>> >> web de Linuxant i passa el mateix.
>> >>
>> >> Intento instal·lar el alsa-driver-linuxant i sembla que el nucli 3.16
>> >> es
>> >> massa modernet per a ell:
>> >>
>> >> teresa@Teresa-fontanet:~$ sudo gdebi
>> >> /home/teresa/Baixades/linuxant/alsa-driver-linuxant_1.0.23.1_all.deb
>> >> [sudo] password for teresa:
>> >> Reading package lists... Done
>> >> Building dependency tree
>> >> Reading state information... Done
>> >> Building data structures... Done
>> >> Building data structures... Done
>> >>
>> >> ALSA driver enhanced for Conexant HDA modem support
>> >> Voleu instal·lar el paquet de programari? [s/N]:s
>> >> (S'està llegint la base de dades… hi ha 167266 fitxers i directoris
>> >> instal·lats actualment.)
>> >> S'està preparant per a desempaquetar
>> >> …/alsa-driver-linuxant_1.0.23.1_all.deb…
>> >> make: [uninstall] Error 1 (ignored)
>> >> Conexant HSF softmodem driver, version 7.68.00.12full
>> >>
>> >> If you need license keys, assistance or more information, please go to:
>> >>     http://www.linuxant.com/
>> >>
>> >> When reporting a problem for the first time, please send
>> >> us the file generated by "hsfconfig --dumpdiag".
>> >> modprobe: invalid option -- 'l'
>> >>
>> >> No pre-built modules for: Debian-8.7 linux-3.16.0-4-686-pae i686-SMP
>> >>
>> >> Please obtain the appropriate variant of this package for your system
>> >> or try the generic TAR or tar version.
>> >> S'està desempaquetant alsa-driver-linuxant (1.0.23.1) sobre (1.0.23.1)…
>> >> S'està configurant alsa-driver-linuxant (1.0.23.1)…
>> >> Building modules for the 3.16.0-4-686-pae kernel, please wait... done.
>> >> ERROR: Build failed. Please review the build log at
>> >> /tmp/alsa-driver-linuxant.6196.log
>> >> Conexant HSF softmodem driver, version 7.68.00.12full
>> >>
>> >> If you need license keys, assistance or more information, please go to:
>> >>     http://www.linuxant.com/
>> >>
>> >> When reporting a problem for the first time, please send
>> >> us the file generated by "hsfconfig --dumpdiag".
>> >> modprobe: invalid option -- 'l'
>> >>
>> >> No pre-built modules for: Debian-8.7 linux-3.16.0-4-686-pae i686-SMP
>> >>
>> >> Please obtain the appropriate variant of this package for your system
>> >> or try the generic TAR or tar version.
>> >> dpkg: s'ha produït un error en processar el paquet alsa-driver-linuxant
>> >> (--install):
>> >>  el subprocés s'ha instal·lat el script post-installation retornà el
>> >> codi
>> >> d'eixida d'error 1
>> >> S'estan processant els activadors per a systemd (215-17+deb8u6)…
>> >> S'han trobat errors en processar:
>> >>  alsa-driver-linuxant
>> >>
>> >> El fitxer /tmp/alsa-driver-linuxant.6196.log diu:
>> >>
>> >> teresa@Teresa-fontanet:~$ sudo cat /tmp/alsa-driver-linuxant.6196.log
>> >> rm -f .depend *.o snd.map*
>> >> rm -f modules/*.o modules/*.ko
>> >> rm -f *~ out.txt *.orig *.rej .#* .gdb_history
>> >> rm -f doc/*~
>> >> rm -f config.cache config.log config.status Makefile.conf
>> >> rm -f utils/alsa-driver.spec
>> >> rm -f `find alsa-kernel -name "*~"`
>> >> rm -f `find alsa-kernel -name "*.orig"`
>> >> rm -f `find alsa-kernel -name "*.rej"`
>> >> rm -f `find alsa-kernel -name ".#*"`
>> >> rm -f `find alsa-kernel -name "out.txt"`
>> >> rm -f `find . -name "Module.markers"`
>> >> rm -f `find . -name "modules.order"`
>> >> rm -rf autom4te.cache
>> >> echo skipping rm -f alsa-kernel/include/version.h
>> >> skipping rm -f alsa-kernel/include/version.h
>> >> rm -fr .tmp_versions
>> >> rm -f Module.symvers
>> >> find include/sound -name "*.h" -type l | xargs rm -f
>> >> rm -fr include/generated
>> >> find . -name "*.in" -a ! -name "configure.in" | sed 's/.in$//g' | xargs
>> >> rm
>> >> -f
>> >> rm -fr builds
>> >> checking for gcc... gcc
>> >> checking for C compiler default output file name... a.out
>> >> checking whether the C compiler works... yes
>> >> checking whether we are cross compiling... no
>> >> checking for suffix of executables...
>> >> checking for suffix of object files... o
>> >> checking whether we are using the GNU C compiler... yes
>> >> checking whether gcc accepts -g... yes
>> >> checking for gcc option to accept ISO C89... none needed
>> >> checking for ranlib... ranlib
>> >> checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
>> >> checking how to run the C preprocessor... gcc -E
>> >> checking for grep that handles long lines and -e... /bin/grep
>> >> checking for egrep... /bin/grep -E
>> >> checking for ANSI C header files... yes
>> >> checking for an ANSI C-conforming const... yes
>> >> checking for inline... inline
>> >> checking whether time.h and sys/time.h may both be included... yes
>> >> checking whether gcc needs -traditional... no
>> >> checking for current directory... /usr/lib/alsa-driver-linuxant
>> >> checking cross compile...
>> >> checking for directory with ALSA kernel sources... ../alsa-kmirror
>> >> checking for directory with kernel source...
>> >> /lib/modules/3.16.0-4-686-pae/source
>> >> checking for directory with kernel build...
>> >> /lib/modules/3.16.0-4-686-pae/build
>> >> checking for kernel linux/version.h ... no
>> >> The file /lib/modules/3.16.0-4-686-pae/source/include/INCLUDE_VERSION_H
>> >> does not exist.
>> >> Please install the package with full kernel sources for your
>> >> distribution
>> >> or use --with-kernel=dir option to specify another directory with
>> >> kernel
>> >> sources (default is /lib/modules/3.16.0-4-686-pae/source).
>> >> teresa@Teresa-fontanet:~$
>> >>
>> >> Ara mateix estic molt despistat, i penso que potser es mes fàcil si puc
>> >> trobar un mòdem PCI mes modern que vagi be amb el Debian 8.7
>> >> Alguna idea, en algun dels dos sentits?
>> >> Gràcies per avançat.
>> >>
>> >> Xavier De Yzaguirre
>> >> xdeyzaguirre(at)gmail(dot)com
>> >>
>> >
>
> --
> Xavier De Yzaguirre Gmail per a mòbil xdeyzaguirre(at)gmail(dot)com


Reply to: