[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: gnome-ppp, el mòdem intern i la mare que els va parir.Ha de ser un mòdem per una línia anal·lògica, a la masia no hi ha ADSL ni hi arriba guifinet. 
Em sembla que mikrotik no en te o no l'he dabut veure, però ho miraré mes a fons. 

El dg, 12 març 2017 a les 20:44 Blackhold <blackholdmailer@gmail.com> va escriure:
agafa un router mikrotik i fora problemes!

- Blackhold
http://blackhold.nusepas.com
@blackhold_
~> cal lluitar contra el fort per deixar de ser febles, i contra
nosaltres mateixos quan siguem forts (Esquirols)
<°((( ><


2017-03-12 14:12 GMT+01:00 Josep Lladonosa <jlladono@gmail.com>:
> I un mòdem extern?
>
> On 12 Mar 2017 13:52, "Xavier De Yzaguirre i Maura" <xdeyzaguirre@gmail.com>
> wrote:
>>
>> Bon dia,
>> Em trobo que he d'agut de muntar un nou equip per a una masia, on l'accés
>> a internet sols es pot fer via ppp.
>> L'antic equip tenia mes de de 10 anys i l'havia actualitzat fins la versió
>> 10.04 LTS de l'Ubuntu.
>> Els vaig configurar el gnome-ppp per accedir al 908 de telefònica i amb
>> això podien enviar i rebre correus electrònics en format text sense
>> adjuncions i els va estar funcionant be durant un munt d'anys.
>> Per problemes que no venen al cas, va petar la instal·lació i el disc dur
>> va entonar l'"Addio a la vita" poc desprès.
>> He instal·lat un Debian 8.7 en un equip canibalitzat i que va prou de
>> pressa.
>> El mòdem es un Conceptronic C56MPi intern, bus PCI que funcionava perfecte
>> amb el driver linux conexant a l'Ubuntu, aquest driver ara està
>> discontinuat.
>> He intentat reinstal·lar el driver HSF que veniem utilitzant amb aquest
>> mòdem els darrers anys
>> (hsfmodem_7.68.00.12full_k2.6.24_20_386_ubuntu_i386.deb) i em reclama el
>> alsa-linux-conexant (alsa-driver-linuxant_1.0.23.1_all.deb)
>> També ho he intentat amb la versió que han deixat com a últim recurs a la
>> web de Linuxant i passa el mateix.
>>
>> Intento instal·lar el alsa-driver-linuxant i sembla que el nucli 3.16 es
>> massa modernet per a ell:
>>
>> teresa@Teresa-fontanet:~$ sudo gdebi
>> /home/teresa/Baixades/linuxant/alsa-driver-linuxant_1.0.23.1_all.deb
>> [sudo] password for teresa:
>> Reading package lists... Done
>> Building dependency tree
>> Reading state information... Done
>> Building data structures... Done
>> Building data structures... Done
>>
>> ALSA driver enhanced for Conexant HDA modem support
>> Voleu instal·lar el paquet de programari? [s/N]:s
>> (S'està llegint la base de dades… hi ha 167266 fitxers i directoris
>> instal·lats actualment.)
>> S'està preparant per a desempaquetar
>> …/alsa-driver-linuxant_1.0.23.1_all.deb…
>> make: [uninstall] Error 1 (ignored)
>> Conexant HSF softmodem driver, version 7.68.00.12full
>>
>> If you need license keys, assistance or more information, please go to:
>>     http://www.linuxant.com/
>>
>> When reporting a problem for the first time, please send
>> us the file generated by "hsfconfig --dumpdiag".
>> modprobe: invalid option -- 'l'
>>
>> No pre-built modules for: Debian-8.7 linux-3.16.0-4-686-pae i686-SMP
>>
>> Please obtain the appropriate variant of this package for your system
>> or try the generic TAR or tar version.
>> S'està desempaquetant alsa-driver-linuxant (1.0.23.1) sobre (1.0.23.1)…
>> S'està configurant alsa-driver-linuxant (1.0.23.1)…
>> Building modules for the 3.16.0-4-686-pae kernel, please wait... done.
>> ERROR: Build failed. Please review the build log at
>> /tmp/alsa-driver-linuxant.6196.log
>> Conexant HSF softmodem driver, version 7.68.00.12full
>>
>> If you need license keys, assistance or more information, please go to:
>>     http://www.linuxant.com/
>>
>> When reporting a problem for the first time, please send
>> us the file generated by "hsfconfig --dumpdiag".
>> modprobe: invalid option -- 'l'
>>
>> No pre-built modules for: Debian-8.7 linux-3.16.0-4-686-pae i686-SMP
>>
>> Please obtain the appropriate variant of this package for your system
>> or try the generic TAR or tar version.
>> dpkg: s'ha produït un error en processar el paquet alsa-driver-linuxant
>> (--install):
>>  el subprocés s'ha instal·lat el script post-installation retornà el codi
>> d'eixida d'error 1
>> S'estan processant els activadors per a systemd (215-17+deb8u6)…
>> S'han trobat errors en processar:
>>  alsa-driver-linuxant
>>
>> El fitxer /tmp/alsa-driver-linuxant.6196.log diu:
>>
>> teresa@Teresa-fontanet:~$ sudo cat /tmp/alsa-driver-linuxant.6196.log
>> rm -f .depend *.o snd.map*
>> rm -f modules/*.o modules/*.ko
>> rm -f *~ out.txt *.orig *.rej .#* .gdb_history
>> rm -f doc/*~
>> rm -f config.cache config.log config.status Makefile.conf
>> rm -f utils/alsa-driver.spec
>> rm -f `find alsa-kernel -name "*~"`
>> rm -f `find alsa-kernel -name "*.orig"`
>> rm -f `find alsa-kernel -name "*.rej"`
>> rm -f `find alsa-kernel -name ".#*"`
>> rm -f `find alsa-kernel -name "out.txt"`
>> rm -f `find . -name "Module.markers"`
>> rm -f `find . -name "modules.order"`
>> rm -rf autom4te.cache
>> echo skipping rm -f alsa-kernel/include/version.h
>> skipping rm -f alsa-kernel/include/version.h
>> rm -fr .tmp_versions
>> rm -f Module.symvers
>> find include/sound -name "*.h" -type l | xargs rm -f
>> rm -fr include/generated
>> find . -name "*.in" -a ! -name "configure.in" | sed 's/.in$//g' | xargs rm
>> -f
>> rm -fr builds
>> checking for gcc... gcc
>> checking for C compiler default output file name... a.out
>> checking whether the C compiler works... yes
>> checking whether we are cross compiling... no
>> checking for suffix of executables...
>> checking for suffix of object files... o
>> checking whether we are using the GNU C compiler... yes
>> checking whether gcc accepts -g... yes
>> checking for gcc option to accept ISO C89... none needed
>> checking for ranlib... ranlib
>> checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
>> checking how to run the C preprocessor... gcc -E
>> checking for grep that handles long lines and -e... /bin/grep
>> checking for egrep... /bin/grep -E
>> checking for ANSI C header files... yes
>> checking for an ANSI C-conforming const... yes
>> checking for inline... inline
>> checking whether time.h and sys/time.h may both be included... yes
>> checking whether gcc needs -traditional... no
>> checking for current directory... /usr/lib/alsa-driver-linuxant
>> checking cross compile...
>> checking for directory with ALSA kernel sources... ../alsa-kmirror
>> checking for directory with kernel source...
>> /lib/modules/3.16.0-4-686-pae/source
>> checking for directory with kernel build...
>> /lib/modules/3.16.0-4-686-pae/build
>> checking for kernel linux/version.h ... no
>> The file /lib/modules/3.16.0-4-686-pae/source/include/INCLUDE_VERSION_H
>> does not exist.
>> Please install the package with full kernel sources for your distribution
>> or use --with-kernel=dir option to specify another directory with kernel
>> sources (default is /lib/modules/3.16.0-4-686-pae/source).
>> teresa@Teresa-fontanet:~$
>>
>> Ara mateix estic molt despistat, i penso que potser es mes fàcil si puc
>> trobar un mòdem PCI mes modern que vagi be amb el Debian 8.7
>> Alguna idea, en algun dels dos sentits?
>> Gràcies per avançat.
>>
>> Xavier De Yzaguirre
>> xdeyzaguirre(at)gmail(dot)com
>>
>
--
Xavier De Yzaguirre Gmail per a mòbil xdeyzaguirre(at)gmail(dot)com

Reply to: