[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: gnome-ppp, el mòdem intern i la mare que els va parir.I un mòdem extern?

On 12 Mar 2017 13:52, "Xavier De Yzaguirre i Maura" <xdeyzaguirre@gmail.com> wrote:
Bon dia,
Em trobo que he d'agut de muntar un nou equip per a una masia, on l'accés a internet sols es pot fer via ppp.
L'antic equip tenia mes de de 10 anys i l'havia actualitzat fins la versió 10.04 LTS de l'Ubuntu.
Els vaig configurar el gnome-ppp per accedir al 908 de telefònica i amb això podien enviar i rebre correus electrònics en format text sense adjuncions i els va estar funcionant be durant un munt d'anys.
Per problemes que no venen al cas, va petar la instal·lació i el disc dur va entonar l'"Addio a la vita" poc desprès.
He instal·lat un Debian 8.7 en un equip canibalitzat i que va prou de pressa.
El mòdem es un Conceptronic C56MPi intern, bus PCI que funcionava perfecte amb el driver linux conexant a l'Ubuntu, aquest driver ara està discontinuat.
He intentat reinstal·lar el driver HSF que veniem utilitzant amb aquest mòdem els darrers anys (hsfmodem_7.68.00.12full_k2.6.24_20_386_ubuntu_i386.deb) i em reclama el alsa-linux-conexant (alsa-driver-linuxant_1.0.23.1_all.deb)
També ho he intentat amb la versió que han deixat com a últim recurs a la web de Linuxant i passa el mateix.

Intento instal·lar el alsa-driver-linuxant i sembla que el nucli 3.16 es massa modernet per a ell:

teresa@Teresa-fontanet:~$ sudo gdebi /home/teresa/Baixades/linuxant/alsa-driver-linuxant_1.0.23.1_all.deb
[sudo] password for teresa:
Reading package lists... Done
Building dependency tree       
Reading state information... Done
Building data structures... Done
Building data structures... Done

ALSA driver enhanced for Conexant HDA modem support
Voleu instal·lar el paquet de programari? [s/N]:s
(S'està llegint la base de dades… hi ha 167266 fitxers i directoris instal·lats actualment.)
S'està preparant per a desempaquetar …/alsa-driver-linuxant_1.0.23.1_all.deb…
make: [uninstall] Error 1 (ignored)
Conexant HSF softmodem driver, version 7.68.00.12full

If you need license keys, assistance or more information, please go to:
    http://www.linuxant.com/

When reporting a problem for the first time, please send
us the file generated by "hsfconfig --dumpdiag".
modprobe: invalid option -- 'l'

No pre-built modules for: Debian-8.7 linux-3.16.0-4-686-pae i686-SMP

Please obtain the appropriate variant of this package for your system
or try the generic TAR or tar version.
S'està desempaquetant alsa-driver-linuxant (1.0.23.1) sobre (1.0.23.1)…
S'està configurant alsa-driver-linuxant (1.0.23.1)…
Building modules for the 3.16.0-4-686-pae kernel, please wait... done.
ERROR: Build failed. Please review the build log at /tmp/alsa-driver-linuxant.6196.log
Conexant HSF softmodem driver, version 7.68.00.12full

If you need license keys, assistance or more information, please go to:
    http://www.linuxant.com/

When reporting a problem for the first time, please send
us the file generated by "hsfconfig --dumpdiag".
modprobe: invalid option -- 'l'

No pre-built modules for: Debian-8.7 linux-3.16.0-4-686-pae i686-SMP

Please obtain the appropriate variant of this package for your system
or try the generic TAR or tar version.
dpkg: s'ha produït un error en processar el paquet alsa-driver-linuxant (--install):
 el subprocés s'ha instal·lat el script post-installation retornà el codi d'eixida d'error 1
S'estan processant els activadors per a systemd (215-17+deb8u6)…
S'han trobat errors en processar:
 alsa-driver-linuxant

El fitxer /tmp/alsa-driver-linuxant.6196.log diu:

teresa@Teresa-fontanet:~$ sudo cat /tmp/alsa-driver-linuxant.6196.log
rm -f .depend *.o snd.map*
rm -f modules/*.o modules/*.ko
rm -f *~ out.txt *.orig *.rej .#* .gdb_history
rm -f doc/*~
rm -f config.cache config.log config.status Makefile.conf
rm -f utils/alsa-driver.spec
rm -f `find alsa-kernel -name "*~"`
rm -f `find alsa-kernel -name "*.orig"`
rm -f `find alsa-kernel -name "*.rej"`
rm -f `find alsa-kernel -name ".#*"`
rm -f `find alsa-kernel -name "out.txt"`
rm -f `find . -name "Module.markers"`
rm -f `find . -name "modules.order"`
rm -rf autom4te.cache
echo skipping rm -f alsa-kernel/include/version.h
skipping rm -f alsa-kernel/include/version.h
rm -fr .tmp_versions
rm -f Module.symvers
find include/sound -name "*.h" -type l | xargs rm -f
rm -fr include/generated
find . -name "*.in" -a ! -name "configure.in" | sed 's/.in$//g' | xargs rm -f
rm -fr builds
checking for gcc... gcc
checking for C compiler default output file name... a.out
checking whether the C compiler works... yes
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of executables...
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ISO C89... none needed
checking for ranlib... ranlib
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for grep that handles long lines and -e... /bin/grep
checking for egrep... /bin/grep -E
checking for ANSI C header files... yes
checking for an ANSI C-conforming const... yes
checking for inline... inline
checking whether time.h and sys/time.h may both be included... yes
checking whether gcc needs -traditional... no
checking for current directory... /usr/lib/alsa-driver-linuxant
checking cross compile...
checking for directory with ALSA kernel sources... ../alsa-kmirror
checking for directory with kernel source... /lib/modules/3.16.0-4-686-pae/source
checking for directory with kernel build... /lib/modules/3.16.0-4-686-pae/build
checking for kernel linux/version.h ... no
The file /lib/modules/3.16.0-4-686-pae/source/include/INCLUDE_VERSION_H does not exist.
Please install the package with full kernel sources for your distribution
or use --with-kernel=dir option to specify another directory with kernel
sources (default is /lib/modules/3.16.0-4-686-pae/source).
teresa@Teresa-fontanet:~$

Ara mateix estic molt despistat, i penso que potser es mes fàcil si puc trobar un mòdem PCI mes modern que vagi be amb el Debian 8.7
Alguna idea, en algun dels dos sentits?
Gràcies per avançat.

Xavier De Yzaguirre
xdeyzaguirre(at)gmail(dot)com


Reply to: