[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Petició de consell - Processament de correus "en massa"
El 09/02/17 a les 02:00, Orestes Mas ha escrit:
Ei, no us hi escalfeu el cap. He trobat un complement per l'Icedove que
fa molt aproximadament el que busco.
Bon dia Orestes,

Pots dir-nos quin és per si podem aprofitar-lo la gent que sí que fem servir l'icedove?

Gràcies ;)

Passa que no uso habitualment l'Icedove i no ho havia vist. Perdó pel
soroll.

Ara només em restarà processar els missatges "no estàndards":

- Sembla ser que alguns dispositius d'Apple envien els adjunts d'una
forma poc ortodoxa.

- Per què a la gent se li acut enviar les fotos dins d'un document word???

Orestes.


El 08/02/17 a les 23:20, Orestes Mas ha escrit:
Benvolgudes,

A l'escola del nano volen fer un llibre amb fotos per final de primària.
A tal efecte s'ha demanat a totes les famílies que envïin correus amb
fotografies adjuntes a una bústia creada a tal efecte, la qual és
accessible via IMAP.

Com que són força correus, m'agradaria programar/utilitzar algun
procediment automàtic que anés recorrent la llista de correus rebuts i
desant els adjunts en carpetes diferents (amb el nom del remitent, per
exemple).

Vosaltres com ho faríeu? Coneixeu alguna eina / procediment que pugui
fer això mateix, ja sigui directament o amb una mica de configuració prèvia?

En cas que no hi hagi més remei que programar-ho, què empraríeu? Scripts
de bash? Python (amb quines biblioteques)? Perl? Altres? Haig de dir que
amb el Python o el bash encara em veig en cor de posar-hi mà, però amb
la resta hauria de ser una solució bastant tancada perquè no en sé un
borrall i el temps que em portaria ficar-m'hi no compensa l'esforç de
processar els missatges a mà.

Gràcies de bestreta.

Orestes.--
Sisco Garcia gpg 00CE95B1
http://siscogarcia.wordpress.com

Ací treballem amb GNU-LINUX UBUNTU en català.
Ubuntu Registered User #17544
Linux Registered User #456988
Membre de la Free Software Foundation #7289 <http://www.fsf.org/jf?referrer=7289>
__________________________________________
P Abans d'imprimir aquest correu pensa bé si és necessari fer-ho.


Reply to: