[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Petició de consell - Processament de correus "en massa"Benvolgudes,

A l'escola del nano volen fer un llibre amb fotos per final de primària.
A tal efecte s'ha demanat a totes les famílies que envïin correus amb
fotografies adjuntes a una bústia creada a tal efecte, la qual és
accessible via IMAP.

Com que són força correus, m'agradaria programar/utilitzar algun
procediment automàtic que anés recorrent la llista de correus rebuts i
desant els adjunts en carpetes diferents (amb el nom del remitent, per
exemple).

Vosaltres com ho faríeu? Coneixeu alguna eina / procediment que pugui
fer això mateix, ja sigui directament o amb una mica de configuració prèvia?

En cas que no hi hagi més remei que programar-ho, què empraríeu? Scripts
de bash? Python (amb quines biblioteques)? Perl? Altres? Haig de dir que
amb el Python o el bash encara em veig en cor de posar-hi mà, però amb
la resta hauria de ser una solució bastant tancada perquè no en sé un
borrall i el temps que em portaria ficar-m'hi no compensa l'esforç de
processar els missatges a mà.

Gràcies de bestreta.

Orestes.Reply to: