[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Petició de consell - Processament de correus 'en massa'La gent que envia fotos inserides en un document de text (actualment ja
molt poca) ho fa perquè confón el què i el com es poden adjuntar coses.
Saben que un document de text es pot obrir, i allò que s'hi veu a dins,
en format full, «segur que hi és».

Primer se m'ha acudit també un script que recorri el magatzem de correu
extraient els segments corresponents als adjunts, però realment la
solució de l'Aniol sembla millor perquè la feina t'arriba mig feta.

Crec, però, que és bo reavivar la cultura del correu electrònic.__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at this list's archives. Mailing lists service
administrator should fix this.
El 09/02/17 a les 02:00, Orestes Mas ha escrit:
> Ei, no us hi escalfeu el cap. He trobat un complement per l'Icedove que
> fa molt aproximadament el que busco.
> 
> Passa que no uso habitualment l'Icedove i no ho havia vist. Perdó pel
> soroll.
> 
> Ara només em restarà processar els missatges "no estàndards":
> 
> - Sembla ser que alguns dispositius d'Apple envien els adjunts d'una
> forma poc ortodoxa.
> 
> - Per què a la gent se li acut enviar les fotos dins d'un document word???
> 
> Orestes.
> 
> 
> El 08/02/17 a les 23:20, Orestes Mas ha escrit:
>> Benvolgudes,
>>
>> A l'escola del nano volen fer un llibre amb fotos per final de primària.
>> A tal efecte s'ha demanat a totes les famílies que envïin correus amb
>> fotografies adjuntes a una bústia creada a tal efecte, la qual és
>> accessible via IMAP.
>>
>> Com que són força correus, m'agradaria programar/utilitzar algun
>> procediment automàtic que anés recorrent la llista de correus rebuts i
>> desant els adjunts en carpetes diferents (amb el nom del remitent, per
>> exemple).
>>
>> Vosaltres com ho faríeu? Coneixeu alguna eina / procediment que pugui
>> fer això mateix, ja sigui directament o amb una mica de configuració prèvia?
>>
>> En cas que no hi hagi més remei que programar-ho, què empraríeu? Scripts
>> de bash? Python (amb quines biblioteques)? Perl? Altres? Haig de dir que
>> amb el Python o el bash encara em veig en cor de posar-hi mà, però amb
>> la resta hauria de ser una solució bastant tancada perquè no en sé un
>> borrall i el temps que em portaria ficar-m'hi no compensa l'esforç de
>> processar els missatges a mà.
>>
>> Gràcies de bestreta.
>>
>> Orestes.
>>
>>
> 


Reply to: