[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: xerrada de com s'organitza Debian a Sobtec



Mònica Ramírez Arceda:

> Si mireu el guió de la xerrada [2] hi ha un últim punt que es diu
> DebianCat. La meva idea és que anaquest punt presenti una mica la
> comunitat catalana de Debian. Voldria saber si alguns de vosaltres
> vindreu per tal que en aquest punt enlloc de parlar jo sigui un debat
> obert d'allò que fem i sobretot del que voldríem fer ;-)

Jo vindré, pots comptar amb mi.

Salut,
Alex


Reply to: