[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problemes amb el DenemoJo he provat a instal·lar denemo en una sessió de Live-CD
(debian-live-8.6.0-i386-lxde-desktop.iso), i m'ha engegat. Almenys veig
3 finestres (Untitled, Chord Charts, Denemo Print View).

Adjunto la sortida de terminal fins que està engegat.__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at lists.debian.org archives.
El 15/12/16 a les 18:32, Daniel ha escrit:
> Hola:
> 
> He fet un canvi de PC; d'un HP Pentium 5 he passat a un HP Corel 2 Duo i
> la instal·lació ha anat de primera. He començat a revisar i reinstal·lar
> programes i tot correcte fins que m'he trobat amb el Denemo, l'editor de
> partitures. No aconsegueixo engegar-lo: si ho provo des de terminal, em
> torna un missal que us he copiat al fitxer adjunt, conjuntament amb
> informació de la placa d'audio i l'uname -a per identificar el PC. Algú
> s'ha trobat amb un problema semblant? El Rosegarden tampoc funciona,
> però en canvi el Musescore sí.
> 
> Gràcies i bones festes!
> 
user@debian:~$ sudo apt-get update
Get:1 http://security.debian.org jessie/updates InRelease [63.1 kB]
Get:2 http://security.debian.org jessie/updates/main Sources [172 kB]     
Get:3 http://security.debian.org jessie/updates/main i386 Packages [332 kB]  
Ign http://http.debian.net jessie InRelease                  
Hit http://http.debian.net jessie Release.gpg                 
Hit http://http.debian.net jessie Release
Hit http://http.debian.net jessie/main Sources     
Get:4 http://security.debian.org jessie/updates/main Translation-en [176 kB]
Hit http://http.debian.net jessie/main i386 Packages              
Hit http://http.debian.net jessie/main Translation-en             
Fetched 743 kB in 8s (91.1 kB/s)                        
Reading package lists... Done
user@debian:~$ sudo apt-get install denemo
Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done
The following extra packages will be installed:
 denemo-data denemo-doc fonts-lmodern guile-1.8 guile-1.8-libs guile-2.0-libs
 libaubio4 libfftw3-double3 libgtksourceview-3.0-1
 libgtksourceview-3.0-common libpotrace0 libptexenc1 librubberband2
 libruby2.1 libsmf0 libsynctex1 libunistring0 libyaml-0-2 libzzip-0-13
 lilypond lilypond-data lilypond-doc lilypond-doc-html lilypond-doc-pdf
 lmodern ruby ruby2.1 rubygems-integration tex-common texlive-base
 texlive-binaries texlive-latex-base texlive-latex-base-doc ttf-denemo
Suggested packages:
 guile-1.8-doc libfftw3-bin libfftw3-dev ri ruby-dev bundler debhelper
 perl-tk
Recommended packages:
 alsa
The following NEW packages will be installed:
 denemo denemo-data denemo-doc fonts-lmodern guile-1.8 guile-1.8-libs
 guile-2.0-libs libaubio4 libfftw3-double3 libgtksourceview-3.0-1
 libgtksourceview-3.0-common libpotrace0 libptexenc1 librubberband2
 libruby2.1 libsmf0 libsynctex1 libunistring0 libyaml-0-2 libzzip-0-13
 lilypond lilypond-data lilypond-doc lilypond-doc-html lilypond-doc-pdf
 lmodern ruby ruby2.1 rubygems-integration tex-common texlive-base
 texlive-binaries texlive-latex-base texlive-latex-base-doc ttf-denemo
0 upgraded, 35 newly installed, 0 to remove and 51 not upgraded.
Need to get 175 MB of archives.
After this operation, 407 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] 
Get:1 http://http.debian.net/debian/ jessie/main libunistring0 i386 0.9.3-5.2+b1 [288 kB]
Get:2 http://http.debian.net/debian/ jessie/main guile-2.0-libs i386 2.0.11+1-9 [2,178 kB]
Get:3 http://http.debian.net/debian/ jessie/main libfftw3-double3 i386 3.3.4-2 [593 kB]
Get:4 http://http.debian.net/debian/ jessie/main libgtksourceview-3.0-common all 3.14.1-1 [621 kB]
Get:5 http://http.debian.net/debian/ jessie/main libgtksourceview-3.0-1 i386 3.14.1-1 [218 kB]
Get:6 http://http.debian.net/debian/ jessie/main librubberband2 i386 1.8.1-6 [89.9 kB]
Get:7 http://http.debian.net/debian/ jessie/main libyaml-0-2 i386 0.1.6-3 [51.4 kB]
Get:8 http://http.debian.net/debian/ jessie/main libzzip-0-13 i386 0.13.62-3 [57.0 kB]
Get:9 http://http.debian.net/debian/ jessie/main lilypond-doc all 2.18.2-4 [15.5 MB]
Get:10 http://http.debian.net/debian/ jessie/main libaubio4 i386 0.4.1-2+b2 [66.5 kB]                    
Get:11 http://http.debian.net/debian/ jessie/main libsmf0 i386 1.3-2 [24.2 kB]                       
Get:12 http://http.debian.net/debian/ jessie/main denemo-data all 1.1.8-2 [9,082 kB]                    
Get:13 http://http.debian.net/debian/ jessie/main ttf-denemo all 1.1.8-2 [758 kB]                      
Get:14 http://http.debian.net/debian/ jessie/main denemo i386 1.1.8-2 [493 kB]                       
Get:15 http://http.debian.net/debian/ jessie/main denemo-doc all 1.1.8-2 [1,012 kB]                     
Get:16 http://http.debian.net/debian/ jessie/main tex-common all 5.03 [625 kB]                       
Get:17 http://http.debian.net/debian/ jessie/main fonts-lmodern all 2.004.4-5 [4,539 kB]                  
Get:18 http://http.debian.net/debian/ jessie/main guile-1.8-libs i386 1.8.8+1-10 [635 kB]                  
Get:19 http://http.debian.net/debian/ jessie/main guile-1.8 i386 1.8.8+1-10 [13.2 kB]                    
Get:20 http://http.debian.net/debian/ jessie/main libpotrace0 i386 1.12-1 [24.1 kB]                     
Get:21 http://http.debian.net/debian/ jessie/main libptexenc1 i386 2014.20140926.35254-6 [54.8 kB]             
Get:22 http://http.debian.net/debian/ jessie/main libsynctex1 i386 2014.20140926.35254-6 [62.8 kB]             
Get:23 http://http.debian.net/debian/ jessie/main texlive-binaries i386 2014.20140926.35254-6 [8,949 kB]          
Get:24 http://http.debian.net/debian/ jessie/main lilypond-data all 2.18.2-4 [1,545 kB]                   
Get:25 http://http.debian.net/debian/ jessie/main lilypond i386 2.18.2-4 [1,449 kB]                     
Get:26 http://http.debian.net/debian/ jessie/main lilypond-doc-html all 2.18.2-4 [8,631 kB]                 
Get:27 http://http.debian.net/debian/ jessie/main lilypond-doc-pdf all 2.18.2-4 [47.7 MB]                  
Get:28 http://http.debian.net/debian/ jessie/main lmodern all 2.004.4-5 [9,469 kB]                     
Get:29 http://http.debian.net/debian/ jessie/main rubygems-integration all 1.8 [4,514 B]                  
Get:30 http://http.debian.net/debian/ jessie/main libruby2.1 i386 2.1.5-2+deb8u3 [3,418 kB]                 
Get:31 http://http.debian.net/debian/ jessie/main ruby2.1 i386 2.1.5-2+deb8u3 [275 kB]                   
Get:32 http://http.debian.net/debian/ jessie/main ruby all 1:2.1.5+deb8u2 [9,688 B]                     
Get:33 http://http.debian.net/debian/ jessie/main texlive-base all 2014.20141024-2 [17.7 MB]                
Get:34 http://http.debian.net/debian/ jessie/main texlive-latex-base all 2014.20141024-2 [858 kB]              
Get:35 http://http.debian.net/debian/ jessie/main texlive-latex-base-doc all 2014.20141024-2 [38.3 MB]           
Fetched 175 MB in 11min 55s (245 kB/s)                                           
Extracting templates from packages: 100%
Preconfiguring packages ...
Selecting previously unselected package libunistring0:i386.
(Reading database ... 126502 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libunistring0_0.9.3-5.2+b1_i386.deb ...
Unpacking libunistring0:i386 (0.9.3-5.2+b1) ...
Selecting previously unselected package guile-2.0-libs:i386.
Preparing to unpack .../guile-2.0-libs_2.0.11+1-9_i386.deb ...
Unpacking guile-2.0-libs:i386 (2.0.11+1-9) ...
Selecting previously unselected package libfftw3-double3:i386.
Preparing to unpack .../libfftw3-double3_3.3.4-2_i386.deb ...
Unpacking libfftw3-double3:i386 (3.3.4-2) ...
Selecting previously unselected package libgtksourceview-3.0-common.
Preparing to unpack .../libgtksourceview-3.0-common_3.14.1-1_all.deb ...
Unpacking libgtksourceview-3.0-common (3.14.1-1) ...
Selecting previously unselected package libgtksourceview-3.0-1:i386.
Preparing to unpack .../libgtksourceview-3.0-1_3.14.1-1_i386.deb ...
Unpacking libgtksourceview-3.0-1:i386 (3.14.1-1) ...
Selecting previously unselected package librubberband2:i386.
Preparing to unpack .../librubberband2_1.8.1-6_i386.deb ...
Unpacking librubberband2:i386 (1.8.1-6) ...
Selecting previously unselected package libyaml-0-2:i386.
Preparing to unpack .../libyaml-0-2_0.1.6-3_i386.deb ...
Unpacking libyaml-0-2:i386 (0.1.6-3) ...
Selecting previously unselected package libzzip-0-13:i386.
Preparing to unpack .../libzzip-0-13_0.13.62-3_i386.deb ...
Unpacking libzzip-0-13:i386 (0.13.62-3) ...
Selecting previously unselected package lilypond-doc.
Preparing to unpack .../lilypond-doc_2.18.2-4_all.deb ...
Unpacking lilypond-doc (2.18.2-4) ...
Selecting previously unselected package libaubio4.
Preparing to unpack .../libaubio4_0.4.1-2+b2_i386.deb ...
Unpacking libaubio4 (0.4.1-2+b2) ...
Selecting previously unselected package libsmf0.
Preparing to unpack .../libsmf0_1.3-2_i386.deb ...
Unpacking libsmf0 (1.3-2) ...
Selecting previously unselected package denemo-data.
Preparing to unpack .../denemo-data_1.1.8-2_all.deb ...
Unpacking denemo-data (1.1.8-2) ...
Selecting previously unselected package ttf-denemo.
Preparing to unpack .../ttf-denemo_1.1.8-2_all.deb ...
Unpacking ttf-denemo (1.1.8-2) ...
Selecting previously unselected package denemo.
Preparing to unpack .../denemo_1.1.8-2_i386.deb ...
Unpacking denemo (1.1.8-2) ...
Selecting previously unselected package denemo-doc.
Preparing to unpack .../denemo-doc_1.1.8-2_all.deb ...
Unpacking denemo-doc (1.1.8-2) ...
Selecting previously unselected package tex-common.
Preparing to unpack .../tex-common_5.03_all.deb ...
Unpacking tex-common (5.03) ...
Selecting previously unselected package fonts-lmodern.
Preparing to unpack .../fonts-lmodern_2.004.4-5_all.deb ...
Unpacking fonts-lmodern (2.004.4-5) ...
Selecting previously unselected package guile-1.8-libs.
Preparing to unpack .../guile-1.8-libs_1.8.8+1-10_i386.deb ...
Unpacking guile-1.8-libs (1.8.8+1-10) ...
Selecting previously unselected package guile-1.8.
Preparing to unpack .../guile-1.8_1.8.8+1-10_i386.deb ...
Unpacking guile-1.8 (1.8.8+1-10) ...
Selecting previously unselected package libpotrace0.
Preparing to unpack .../libpotrace0_1.12-1_i386.deb ...
Unpacking libpotrace0 (1.12-1) ...
Selecting previously unselected package libptexenc1.
Preparing to unpack .../libptexenc1_2014.20140926.35254-6_i386.deb ...
Unpacking libptexenc1 (2014.20140926.35254-6) ...
Selecting previously unselected package libsynctex1.
Preparing to unpack .../libsynctex1_2014.20140926.35254-6_i386.deb ...
Unpacking libsynctex1 (2014.20140926.35254-6) ...
Selecting previously unselected package texlive-binaries.
Preparing to unpack .../texlive-binaries_2014.20140926.35254-6_i386.deb ...
Unpacking texlive-binaries (2014.20140926.35254-6) ...
Selecting previously unselected package lilypond-data.
Preparing to unpack .../lilypond-data_2.18.2-4_all.deb ...
Unpacking lilypond-data (2.18.2-4) ...
Selecting previously unselected package lilypond.
Preparing to unpack .../lilypond_2.18.2-4_i386.deb ...
warning: kpathsea: configuration file texmf.cnf not found in these directories: /etc/texmf/web2c:/usr/local/share/texmf/web2c:/usr/share/texmf/web2c:/usr/share/texlive/texmf-dist/web2c://share/texmf/web2c.
warning: kpathsea: configuration file texmf.cnf not found in these directories: /etc/texmf/web2c:/usr/local/share/texmf/web2c:/usr/share/texmf/web2c:/usr/share/texlive/texmf-dist/web2c://share/texmf/web2c.
Unpacking lilypond (2.18.2-4) ...
Selecting previously unselected package lilypond-doc-html.
Preparing to unpack .../lilypond-doc-html_2.18.2-4_all.deb ...
Unpacking lilypond-doc-html (2.18.2-4) ...
Selecting previously unselected package lilypond-doc-pdf.
Preparing to unpack .../lilypond-doc-pdf_2.18.2-4_all.deb ...
Unpacking lilypond-doc-pdf (2.18.2-4) ...
Selecting previously unselected package lmodern.
Preparing to unpack .../lmodern_2.004.4-5_all.deb ...
Unpacking lmodern (2.004.4-5) ...
Selecting previously unselected package rubygems-integration.
Preparing to unpack .../rubygems-integration_1.8_all.deb ...
Unpacking rubygems-integration (1.8) ...
Selecting previously unselected package libruby2.1:i386.
Preparing to unpack .../libruby2.1_2.1.5-2+deb8u3_i386.deb ...
Unpacking libruby2.1:i386 (2.1.5-2+deb8u3) ...
Selecting previously unselected package ruby2.1.
Preparing to unpack .../ruby2.1_2.1.5-2+deb8u3_i386.deb ...
Unpacking ruby2.1 (2.1.5-2+deb8u3) ...
Selecting previously unselected package ruby.
Preparing to unpack .../ruby_1%3a2.1.5+deb8u2_all.deb ...
Unpacking ruby (1:2.1.5+deb8u2) ...
Selecting previously unselected package texlive-base.
Preparing to unpack .../texlive-base_2014.20141024-2_all.deb ...
Unpacking texlive-base (2014.20141024-2) ...
Selecting previously unselected package texlive-latex-base.
Preparing to unpack .../texlive-latex-base_2014.20141024-2_all.deb ...
Unpacking texlive-latex-base (2014.20141024-2) ...
Selecting previously unselected package texlive-latex-base-doc.
Preparing to unpack .../texlive-latex-base-doc_2014.20141024-2_all.deb ...
Unpacking texlive-latex-base-doc (2014.20141024-2) ...
Processing triggers for install-info (5.2.0.dfsg.1-6) ...
install-info: warning: no info dir entry in `/usr/share/info/lilypond/pictures/darius-blasband.jpg'
install-info: warning: no info dir entry in `/usr/share/info/lilypond/pictures/carter-brey.jpg'
install-info: warning: no info dir entry in `/usr/share/info/lilypond/pictures/orm-finnendahl.jpg'
install-info: warning: no info dir entry in `/usr/share/info/lilypond/pictures/ross-beam-scan.jpg'
Processing triggers for man-db (2.7.0.2-5) ...
Processing triggers for fontconfig (2.11.0-6.3+deb8u1) ...
Processing triggers for desktop-file-utils (0.22-1) ...
Processing triggers for mime-support (3.58) ...
Processing triggers for menu (2.1.47) ...
Setting up libunistring0:i386 (0.9.3-5.2+b1) ...
Setting up guile-2.0-libs:i386 (2.0.11+1-9) ...
Setting up libfftw3-double3:i386 (3.3.4-2) ...
Setting up libgtksourceview-3.0-common (3.14.1-1) ...
Setting up libgtksourceview-3.0-1:i386 (3.14.1-1) ...
Setting up librubberband2:i386 (1.8.1-6) ...
Setting up libyaml-0-2:i386 (0.1.6-3) ...
Setting up libzzip-0-13:i386 (0.13.62-3) ...
Setting up lilypond-doc (2.18.2-4) ...
Setting up libaubio4 (0.4.1-2+b2) ...
Setting up libsmf0 (1.3-2) ...
Setting up denemo-data (1.1.8-2) ...
Setting up ttf-denemo (1.1.8-2) ...
Setting up denemo (1.1.8-2) ...
Setting up denemo-doc (1.1.8-2) ...
Setting up tex-common (5.03) ...
Setting up fonts-lmodern (2.004.4-5) ...
Setting up guile-1.8-libs (1.8.8+1-10) ...
Setting up guile-1.8 (1.8.8+1-10) ...
update-alternatives: using /usr/bin/guile-1.8 to provide /usr/bin/guile (guile) in auto mode
Setting up libpotrace0 (1.12-1) ...
Setting up libptexenc1 (2014.20140926.35254-6) ...
Setting up libsynctex1 (2014.20140926.35254-6) ...
Setting up texlive-binaries (2014.20140926.35254-6) ...
update-alternatives: using /usr/bin/xdvi-xaw to provide /usr/bin/xdvi.bin (xdvi.bin) in auto mode
update-alternatives: using /usr/bin/bibtex.original to provide /usr/bin/bibtex (bibtex) in auto mode
mktexlsr: Updating /var/lib/texmf/ls-R-TEXLIVEDIST... 
mktexlsr: Updating /var/lib/texmf/ls-R-TEXMFMAIN... 
mktexlsr: Updating /var/lib/texmf/ls-R... 
mktexlsr: Done.
Building format(s) --refresh.
	This may take some time... done.
Setting up lilypond-data (2.18.2-4) ...
 Running mktexlsr /usr/share/texlive/texmf-dist...
mktexlsr: Updating /var/lib/texmf/ls-R-TEXLIVEDIST... 
mktexlsr: Done.
rmdir: failed to remove ‘/usr/share/lilypond’: Directory not empty
Setting up lilypond (2.18.2-4) ...
Setting up lilypond-doc-html (2.18.2-4) ...
Setting up lilypond-doc-pdf (2.18.2-4) ...
Setting up lmodern (2.004.4-5) ...
Setting up rubygems-integration (1.8) ...
Setting up libruby2.1:i386 (2.1.5-2+deb8u3) ...
Setting up ruby2.1 (2.1.5-2+deb8u3) ...
Setting up ruby (1:2.1.5+deb8u2) ...
Setting up texlive-base (2014.20141024-2) ...
mktexlsr: Updating /var/lib/texmf/ls-R-TEXLIVEDIST... 
mktexlsr: Updating /var/lib/texmf/ls-R-TEXMFMAIN... 
mktexlsr: Updating /var/lib/texmf/ls-R... 
mktexlsr: Done.
/usr/bin/tl-paper: setting paper size for dvips to a4.
/usr/bin/tl-paper: setting paper size for dvipdfmx to a4.
/usr/bin/tl-paper: setting paper size for xdvi to a4.
/usr/bin/tl-paper: setting paper size for pdftex to a4.
Running mktexlsr. This may take some time... done.
Building format(s) --all.
	This may take some time... done.
Processing triggers for tex-common (5.03) ...
Running mktexlsr. This may take some time... done.
Running updmap-sys. This may take some time... done.
Running mktexlsr /var/lib/texmf ... done.
Setting up texlive-latex-base-doc (2014.20141024-2) ...
Setting up texlive-latex-base (2014.20141024-2) ...
Running mktexlsr. This may take some time... done.
Building format(s) --all --cnffile /etc/texmf/fmt.d/10texlive-latex-base.cnf.
	This may take some time... done.
Processing triggers for libc-bin (2.19-18+deb8u6) ...
Processing triggers for menu (2.1.47) ...
Processing triggers for tex-common (5.03) ...
Running mktexlsr. This may take some time... done.
Running updmap-sys. This may take some time... done.
Running mktexlsr /var/lib/texmf ... done.
user@debian:~$ denemo
Denemo - MESSAGE : Audio driver is 'portaudio' 0
Denemo - MESSAGE : Initializing Fluidsynth
fluidsynth: warning: Failed to pin the sample data to RAM; swapping is possible.
Denemo - MESSAGE : The default fluidsynth soundfont has been loaded
Denemo - MESSAGE : Initializing Rubberband
Denemo - MESSAGE : Initializing PortAudio backend
ALSA lib confmisc.c:768:(parse_card) cannot find card '0'
ALSA lib conf.c:4259:(_snd_config_evaluate) function snd_func_card_driver returned error: No such file or directory
ALSA lib confmisc.c:392:(snd_func_concat) error evaluating strings
ALSA lib conf.c:4259:(_snd_config_evaluate) function snd_func_concat returned error: No such file or directory
ALSA lib confmisc.c:1251:(snd_func_refer) error evaluating name
ALSA lib conf.c:4259:(_snd_config_evaluate) function snd_func_refer returned error: No such file or directory
ALSA lib conf.c:4738:(snd_config_expand) Evaluate error: No such file or directory
ALSA lib pcm.c:2239:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM sysdefault
ALSA lib confmisc.c:768:(parse_card) cannot find card '0'
ALSA lib conf.c:4259:(_snd_config_evaluate) function snd_func_card_driver returned error: No such file or directory
ALSA lib confmisc.c:392:(snd_func_concat) error evaluating strings
ALSA lib conf.c:4259:(_snd_config_evaluate) function snd_func_concat returned error: No such file or directory
ALSA lib confmisc.c:1251:(snd_func_refer) error evaluating name
ALSA lib conf.c:4259:(_snd_config_evaluate) function snd_func_refer returned error: No such file or directory
ALSA lib conf.c:4738:(snd_config_expand) Evaluate error: No such file or directory
ALSA lib pcm.c:2239:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM sysdefault
ALSA lib pcm.c:2239:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.front
ALSA lib pcm.c:2239:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.rear
ALSA lib pcm.c:2239:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.center_lfe
ALSA lib pcm.c:2239:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.side
ALSA lib pcm.c:2239:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.surround21
ALSA lib pcm.c:2239:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.surround21
ALSA lib pcm.c:2239:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.surround40
ALSA lib pcm.c:2239:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.surround41
ALSA lib pcm.c:2239:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.surround50
ALSA lib pcm.c:2239:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.surround51
ALSA lib pcm.c:2239:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.surround71
ALSA lib pcm.c:2239:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.iec958
ALSA lib pcm.c:2239:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.iec958
ALSA lib pcm.c:2239:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.iec958
ALSA lib pcm.c:2239:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.hdmi
ALSA lib pcm.c:2239:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.hdmi
ALSA lib pcm.c:2239:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.modem
ALSA lib pcm.c:2239:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.modem
ALSA lib pcm.c:2239:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.phoneline
ALSA lib pcm.c:2239:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.phoneline
ALSA lib confmisc.c:768:(parse_card) cannot find card '0'
ALSA lib conf.c:4259:(_snd_config_evaluate) function snd_func_card_driver returned error: No such file or directory
ALSA lib confmisc.c:392:(snd_func_concat) error evaluating strings
ALSA lib conf.c:4259:(_snd_config_evaluate) function snd_func_concat returned error: No such file or directory
ALSA lib confmisc.c:1251:(snd_func_refer) error evaluating name
ALSA lib conf.c:4259:(_snd_config_evaluate) function snd_func_refer returned error: No such file or directory
ALSA lib conf.c:4738:(snd_config_expand) Evaluate error: No such file or directory
ALSA lib pcm.c:2239:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM dmix
Cannot connect to server socket err = No such file or directory
Cannot connect to server request channel
jack server is not running or cannot be started
Denemo - MESSAGE : Opening output device 'ALSA: default'
Denemo - MESSAGE : MIDI driver is 'portmidi'
Denemo - MESSAGE : Initializing PortMidi backend
Denemo - MESSAGE : Opening input device 'ALSA: Midi Through Port-0'
Denemo - MESSAGE : Opening output device 'ALSA: Midi Through Port-0'
ALSA lib pcm.c:7843:(snd_pcm_recover) underrun occurred
Denemo - MESSAGE : Denemo version 1.1.8
  Gtk - WARNING : Refusing to add non-unique action 'InsertNote' to action group 'MenuActions'
Denemo - MESSAGE : Loaded keymap /usr/share/denemo/actions/Default.commands
;;; note: auto-compilation is enabled, set GUILE_AUTO_COMPILE=0
;;;    or pass the --no-auto-compile argument to disable.
;;; compiling /usr/share/denemo/actions/denemo-modules/scheme.scm
;;; compiled /home/user/.cache/guile/ccache/2.0-LE-4-2.0/usr/share/denemo/actions/denemo-modules/scheme.scm.go
;;; compiling /usr/share/denemo/actions/denemo-modules/ans.scm
;;; denemo-modules/ans.scm:1166:17: warning: duplicate datum 6 in clause ((6) 6) of case expression (case interval ((+inf.0) +inf.0) ((0) 0) ((-5) -5) ((2) 2) ((-3) -3) ((4) 4) ((-1) -1) ((6) 6) ((1) 1) ((-4) -4) ((3) 3) ((-2) -2) ((5) 5) ((7) -5) ((-7) 5) ((9) -3) ((-12) 0) ((11) -1) ((-10) 2) ((6) 6) ((-8) 4) ((8) -4) ((-6) 6) ((10) -2) ((-11) 1) ((12) 0) ((-9) 3) (else #f))
;;; denemo-modules/ans.scm:919:12: warning: possibly unbound variable `Note?'
;;; denemo-modules/ans.scm:921:20: warning: possibly unbound variable `Rest?'
;;; denemo-modules/ans.scm:935:16: warning: possibly unbound variable `ChangeToRest'
;;; denemo-modules/ans.scm:946:31: warning: possibly unbound variable `GetCursorNoteAsLilypond'
;;; denemo-modules/ans.scm:944:0: warning: possibly unbound variable `hack'
;;; denemo-modules/ans.scm:953:16: warning: possibly unbound variable `duration::ChangeNoteDurationInTicks'
;;; denemo-modules/ans.scm:1063:12: warning: possibly unbound variable `Note?'
;;; denemo-modules/ans.scm:1065:109: warning: possibly unbound variable `GetLowestNote'
;;; denemo-modules/ans.scm:1069:12: warning: possibly unbound variable `Note?'
;;; denemo-modules/ans.scm:1071:111: warning: possibly unbound variable `GetHighestNote'
;;; compiled /home/user/.cache/guile/ccache/2.0-LE-4-2.0/usr/share/denemo/actions/denemo-modules/ans.scm.go
;;; compiling /usr/share/denemo/actions/denemo-modules/notationmagick.scm
;;; denemo-modules/notationmagick.scm:143:24: warning: possibly unbound variable `d-Enter'
;;; denemo-modules/notationmagick.scm:173:33: warning: possibly unbound variable `GetPosition'
;;; denemo-modules/notationmagick.scm:174:30: warning: possibly unbound variable `SchemeCopy'
;;; denemo-modules/notationmagick.scm:176:16: warning: possibly unbound variable `SchemePaste'
;;; denemo-modules/notationmagick.scm:183:8: warning: possibly unbound variable `ProcessSchemeCopyBufferMusObj'
;;; denemo-modules/notationmagick.scm:184:16: warning: possibly unbound variable `set!musobj.pitch'
;;; denemo-modules/notationmagick.scm:186:74: warning: possibly unbound variable `musobj.pitch'
;;; denemo-modules/notationmagick.scm:191:33: warning: possibly unbound variable `musobj?'
;;; compiled /home/user/.cache/guile/ccache/2.0-LE-4-2.0/usr/share/denemo/actions/denemo-modules/notationmagick.scm.go
;;; compiling /usr/share/denemo/actions/denemo-modules/abstractionmovement.scm
;;; denemo-modules/abstractionmovement.scm:46:12: warning: possibly unbound variable `EmptyMeasure?'
;;; denemo-modules/abstractionmovement.scm:47:33: warning: possibly unbound variable `duration::GetWholeMeasureInTicks'
;;; denemo-modules/abstractionmovement.scm:48:33: warning: possibly unbound variable `GetMeasureTicks'
;;; denemo-modules/abstractionmovement.scm:124:18: warning: possibly unbound variable `musobj.start'
;;; denemo-modules/abstractionmovement.scm:129:43: warning: possibly unbound variable `musobj.staff'
;;; denemo-modules/abstractionmovement.scm:129:66: warning: possibly unbound variable `musobj.measure'
;;; denemo-modules/abstractionmovement.scm:131:19: warning: possibly unbound variable `CreateMusObj'
;;; denemo-modules/abstractionmovement.scm:132:4: warning: possibly unbound variable `set!musobj.start'
;;; denemo-modules/abstractionmovement.scm:132:58: warning: possibly unbound variable `musobj.start'
;;; denemo-modules/abstractionmovement.scm:141:13: warning: possibly unbound variable `Music?'
;;; denemo-modules/abstractionmovement.scm:141:22: warning: possibly unbound variable `MeasureEmpty?'
;;; denemo-modules/abstractionmovement.scm:146:20: warning: possibly unbound variable `Music?'
;;; denemo-modules/abstractionmovement.scm:146:29: warning: possibly unbound variable `MeasureEmpty?'
;;; denemo-modules/abstractionmovement.scm:166:26: warning: possibly unbound variable `musobj.pitch'
;;; denemo-modules/abstractionmovement.scm:167:15: warning: possibly unbound variable `musobj.start'
;;; denemo-modules/abstractionmovement.scm:177:55: warning: possibly unbound variable `make-musobj'
;;; denemo-modules/abstractionmovement.scm:178:4: warning: possibly unbound variable `set!musobj.pitch'
;;; denemo-modules/abstractionmovement.scm:178:82: warning: possibly unbound variable `musobj.pitch'
;;; denemo-modules/abstractionmovement.scm:184:12: warning: possibly unbound variable `set!musobj.pitch'
;;; denemo-modules/abstractionmovement.scm:184:63: warning: possibly unbound variable `musobj.pitch'
;;; denemo-modules/abstractionmovement.scm:185:12: warning: possibly unbound variable `set!musobj.pitch'
;;; denemo-modules/abstractionmovement.scm:185:63: warning: possibly unbound variable `musobj.pitch'
;;; denemo-modules/abstractionmovement.scm:187:11: warning: possibly unbound variable `musobj.start'
;;; denemo-modules/abstractionmovement.scm:190:28: warning: possibly unbound variable `musobj.start'
;;; denemo-modules/abstractionmovement.scm:193:20: warning: possibly unbound variable `set!musobj.start'
;;; denemo-modules/abstractionmovement.scm:195:20: warning: possibly unbound variable `set!musobj.pitch'
;;; denemo-modules/abstractionmovement.scm:195:71: warning: possibly unbound variable `musobj.pitch'
;;; denemo-modules/abstractionmovement.scm:196:20: warning: possibly unbound variable `set!musobj.movement'
;;; denemo-modules/abstractionmovement.scm:196:74: warning: possibly unbound variable `musobj.movement'
;;; denemo-modules/abstractionmovement.scm:197:20: warning: possibly unbound variable `set!musobj.staff'
;;; denemo-modules/abstractionmovement.scm:197:71: warning: possibly unbound variable `musobj.staff'
;;; denemo-modules/abstractionmovement.scm:198:20: warning: possibly unbound variable `set!musobj.measure'
;;; denemo-modules/abstractionmovement.scm:198:73: warning: possibly unbound variable `musobj.measure'
;;; denemo-modules/abstractionmovement.scm:199:20: warning: possibly unbound variable `set!musobj.horizontal'
;;; denemo-modules/abstractionmovement.scm:199:76: warning: possibly unbound variable `musobj.horizontal'
;;; denemo-modules/abstractionmovement.scm:200:20: warning: possibly unbound variable `set!musobj.metricalp'
;;; denemo-modules/abstractionmovement.scm:200:75: warning: possibly unbound variable `musobj.metricalp'
;;; denemo-modules/abstractionmovement.scm:201:20: warning: possibly unbound variable `set!musobj.start'
;;; denemo-modules/abstractionmovement.scm:237:27: warning: possibly unbound variable `make-musobj'
;;; denemo-modules/abstractionmovement.scm:259:34: warning: possibly unbound variable `musobj.pitch'
;;; denemo-modules/abstractionmovement.scm:297:17: warning: possibly unbound variable `musobj.pitch'
;;; denemo-modules/abstractionmovement.scm:298:17: warning: possibly unbound variable `musobj.pitch'
;;; denemo-modules/abstractionmovement.scm:299:17: warning: possibly unbound variable `musobj.pitch'
;;; denemo-modules/abstractionmovement.scm:300:17: warning: possibly unbound variable `musobj.pitch'
;;; denemo-modules/abstractionmovement.scm:305:12: warning: possibly unbound variable `GetUniquePairs'
;;; denemo-modules/abstractionmovement.scm:306:12: warning: possibly unbound variable `GetUniquePairs'
;;; denemo-modules/abstractionmovement.scm:308:12: warning: possibly unbound variable `GetUniquePairs'
;;; denemo-modules/abstractionmovement.scm:309:12: warning: possibly unbound variable `GetUniquePairs'
;;; denemo-modules/abstractionmovement.scm:312:21: warning: possibly unbound variable `GetUniquePairsFilterLowest'
;;; denemo-modules/abstractionmovement.scm:312:21: warning: possibly unbound variable `MusObj::minPitch'
;;; denemo-modules/abstractionmovement.scm:315:22: warning: possibly unbound variable `duration::MetricalMain?'
;;; denemo-modules/abstractionmovement.scm:315:47: warning: possibly unbound variable `musobj.metricalp'
;;; denemo-modules/abstractionmovement.scm:315:78: warning: possibly unbound variable `duration::MetricalMain?'
;;; denemo-modules/abstractionmovement.scm:315:103: warning: possibly unbound variable `musobj.metricalp'
;;; denemo-modules/abstractionmovement.scm:315:146: warning: possibly unbound variable `MusObj::GetInterval'
;;; denemo-modules/abstractionmovement.scm:321:21: warning: possibly unbound variable `GetUniquePairsFilterLowest'
;;; denemo-modules/abstractionmovement.scm:321:21: warning: possibly unbound variable `MusObj::minPitch'
;;; denemo-modules/abstractionmovement.scm:324:27: warning: possibly unbound variable `musobj.metricalp'
;;; denemo-modules/abstractionmovement.scm:324:63: warning: possibly unbound variable `musobj.metricalp'
;;; denemo-modules/abstractionmovement.scm:324:106: warning: possibly unbound variable `MusObj::GetInterval'
;;; denemo-modules/abstractionmovement.scm:351:26: warning: possibly unbound variable `musobj.pitch'
;;; compiled /home/user/.cache/guile/ccache/2.0-LE-4-2.0/usr/share/denemo/actions/denemo-modules/abstractionmovement.scm.go
;;; compiling /usr/share/denemo/actions/denemo-modules/commandlist.scm
;;; compiled /home/user/.cache/guile/ccache/2.0-LE-4-2.0/usr/share/denemo/actions/denemo-modules/commandlist.scm.go
;;; compiling /usr/share/denemo/actions/denemo-modules/helpsystem.scm
;;; compiled /home/user/.cache/guile/ccache/2.0-LE-4-2.0/usr/share/denemo/actions/denemo-modules/helpsystem.scm.go
;;; compiling /usr/share/denemo/actions/denemo-modules/selection.scm
;;; denemo-modules/selection.scm:19:33: warning: possibly unbound variable `GetPosition'
;;; denemo-modules/selection.scm:30:29: warning: possibly unbound variable `GetPosition'
;;; denemo-modules/selection.scm:101:25: warning: possibly unbound variable `GetPosition'
;;; denemo-modules/selection.scm:102:12: warning: possibly unbound variable `FindNextObjectAllStaffs'
;;; denemo-modules/selection.scm:131:48: warning: possibly unbound variable `Music?'
;;; denemo-modules/selection.scm:136:54: warning: possibly unbound variable `Music?'
;;; denemo-modules/selection.scm:162:47: warning: possibly unbound variable `ProbePosition'
;;; denemo-modules/selection.scm:162:47: warning: possibly unbound variable `None?'
;;; denemo-modules/selection.scm:167:57: warning: possibly unbound variable `GetPosition'
;;; denemo-modules/selection.scm:179:73: warning: possibly unbound variable `UnderfullMeasure?'
;;; denemo-modules/selection.scm:179:94: warning: possibly unbound variable `Appending?'
;;; denemo-modules/selection.scm:222:46: warning: possibly unbound variable `ProbePosition'
;;; denemo-modules/selection.scm:222:46: warning: possibly unbound variable `None?'
;;; denemo-modules/selection.scm:229:48: warning: possibly unbound variable `GetPosition'
;;; denemo-modules/selection.scm:263:8: warning: possibly unbound variable `ActionChooser'
;;; denemo-modules/selection.scm:264:27: warning: possibly unbound variable `CreateMusObj'
;;; denemo-modules/selection.scm:279:20: warning: possibly unbound variable `musobj?'
;;; denemo-modules/selection.scm:288:9: warning: possibly unbound variable `musobj?'
;;; denemo-modules/selection.scm:288:40: warning: possibly unbound variable `musobj.pitch'
;;; denemo-modules/selection.scm:288:57: warning: possibly unbound variable `musobj.baseduration'
;;; denemo-modules/selection.scm:288:81: warning: possibly unbound variable `musobj.dots'
;;; compiled /home/user/.cache/guile/ccache/2.0-LE-4-2.0/usr/share/denemo/actions/denemo-modules/selection.scm.go
;;; compiling /usr/share/denemo/actions/denemo-modules/rhythmandmeter.scm
;;; denemo-modules/rhythmandmeter.scm:50:8: warning: possibly unbound variable `GoToMeasureEnd'
;;; denemo-modules/rhythmandmeter.scm:83:31: warning: possibly unbound variable `d-Directive-standalone?'
;;; denemo-modules/rhythmandmeter.scm:84:31: warning: possibly unbound variable `d-Directive-standalone?'
;;; denemo-modules/rhythmandmeter.scm:203:25: warning: possibly unbound variable `Music?'
;;; denemo-modules/rhythmandmeter.scm:225:11: warning: possibly unbound variable `Music?'
;;; denemo-modules/rhythmandmeter.scm:250:12: warning: possibly unbound variable `MeasureEmpty?'
;;; compiled /home/user/.cache/guile/ccache/2.0-LE-4-2.0/usr/share/denemo/actions/denemo-modules/rhythmandmeter.scm.go
;;; compiling /usr/share/denemo/actions/denemo-modules/directives.scm
;;; denemo-modules/directives.scm:30:16: warning: possibly unbound variable `RadioBoxMenu'
;;; denemo-modules/directives.scm:74:34: warning: possibly unbound variable `cue-Delete'
;;; denemo-modules/directives.scm:74:34: warning: possibly unbound variable `cue-Advanced'
;;; denemo-modules/directives.scm:78:10: warning: possibly unbound variable `cue-Advanced'
;;; denemo-modules/directives.scm:80:10: warning: possibly unbound variable `cue-Delete'
;;; denemo-modules/directives.scm:259:13: warning: possibly unbound variable `RadioBoxMenu'
;;; compiled /home/user/.cache/guile/ccache/2.0-LE-4-2.0/usr/share/denemo/actions/denemo-modules/directives.scm.go
;;; compiling /usr/share/denemo/actions/denemo-modules/types.scm
;;; denemo-modules/types.scm:52:2: warning: possibly unbound variable `TupletClose'
;;; denemo-modules/types.scm:78:17: warning: possibly unbound variable `MoveToColumnStart'
;;; compiled /home/user/.cache/guile/ccache/2.0-LE-4-2.0/usr/share/denemo/actions/denemo-modules/types.scm.go
;;; compiling /usr/share/denemo/actions/denemo-modules/moveandsearch.scm
;;; denemo-modules/moveandsearch.scm:172:4: warning: possibly unbound variable `d-PreviousObject'
;;; denemo-modules/moveandsearch.scm:176:4: warning: possibly unbound variable `d-PreviousNote'
;;; compiled /home/user/.cache/guile/ccache/2.0-LE-4-2.0/usr/share/denemo/actions/denemo-modules/moveandsearch.scm.go
;;; compiling /usr/share/denemo/actions/denemo-modules/fonts.scm
;;; compiled /home/user/.cache/guile/ccache/2.0-LE-4-2.0/usr/share/denemo/actions/denemo-modules/fonts.scm.go
;;; compiling /usr/share/denemo/actions/denemo-modules/wysiwyg.scm
;;; denemo-modules/wysiwyg.scm:537:65: warning: possibly unbound variable `remove-tie-shaping'
;;; denemo-modules/wysiwyg.scm:567:14: warning: possibly unbound variable `GetEditOption'
;;; denemo-modules/wysiwyg.scm:131:12: warning: possibly wrong number of arguments to `d-DirectivePut-chord-override'
;;; compiled /home/user/.cache/guile/ccache/2.0-LE-4-2.0/usr/share/denemo/actions/denemo-modules/wysiwyg.scm.go
Success 1Reply to: