[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Problemes amb el DenemoHola:

He fet un canvi de PC; d'un HP Pentium 5 he passat a un HP Corel 2 Duo i la instal·lació ha anat de primera. He començat a revisar i reinstal·lar programes i tot correcte fins que m'he trobat amb el Denemo, l'editor de partitures. No aconsegueixo engegar-lo: si ho provo des de terminal, em torna un missal que us he copiat al fitxer adjunt, conjuntament amb informació de la placa d'audio i l'uname -a per identificar el PC. Algú s'ha trobat amb un problema semblant? El Rosegarden tampoc funciona, però en canvi el Musescore sí.

Gràcies i bones festes!

--
Daniel Elias
Usuari de Linux nº 461584

Attachment: Engegar_Denemo.odt
Description: application/vnd.oasis.opendocument.text


Reply to: