[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problemes amb el Denemo

El 16/12/16 a les 00:21, Ernest Adrogué ha escrit:
2016-12-15, 18:32 (+0100); Daniel escriu:
He fet un canvi de PC; d'un HP Pentium 5 he passat a un HP Corel 2 Duo i la
instal·lació ha anat de primera. He començat a revisar i reinstal·lar
programes i tot correcte fins que m'he trobat amb el Denemo, l'editor de
partitures. No aconsegueixo engegar-lo: si ho provo des de terminal, em
torna un missal que us he copiat al fitxer adjunt, conjuntament amb
informació de la placa d'audio i l'uname -a per identificar el PC. Algú s'ha
trobat amb un problema semblant? El Rosegarden tampoc funciona, però en
canvi el Musescore sí.
Entenc que tens so?  Per exemple, et funciona això?

aplay -N /usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav

(necessites el paquet alsa-utils)

Per cert, pots enganxar el text de sortida dels programes directament al
cos del missatge, no cal posar-ho en un fitxer adjunt.

Salut.

Sí, funciona això.

Per cert, ara em recita totes les lletres que escric. Vaig a veure si ho trec.

--
Daniel Elias
Usuari de Linux nº 461584


Reply to: