[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problemes amb el Denemo2016-12-15, 18:32 (+0100); Daniel escriu:
> He fet un canvi de PC; d'un HP Pentium 5 he passat a un HP Corel 2 Duo i la
> instal·lació ha anat de primera. He començat a revisar i reinstal·lar
> programes i tot correcte fins que m'he trobat amb el Denemo, l'editor de
> partitures. No aconsegueixo engegar-lo: si ho provo des de terminal, em
> torna un missal que us he copiat al fitxer adjunt, conjuntament amb
> informació de la placa d'audio i l'uname -a per identificar el PC. Algú s'ha
> trobat amb un problema semblant? El Rosegarden tampoc funciona, però en
> canvi el Musescore sí.

Entenc que tens so?  Per exemple, et funciona això?

aplay -N /usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav

(necessites el paquet alsa-utils)

Per cert, pots enganxar el text de sortida dels programes directament al
cos del missatge, no cal posar-ho en un fitxer adjunt.

Salut.


Reply to: