[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

UserList a KDM



Hola de nou;

He establert els paràmetres UserList=true ShowUsers=NotHidden i
HiddenUsers=root al fitxer /etc/kde4/kdm/kdmrc però l'inici de sessió
gràfic de KDE segueix sense mostrar-me la llista d'usuaris i espera que
escrigui el nom del què vull utilitzar.
També ho he intentat establir a /etc/default/kdm.d/10_desktop-base sense
èxit.

Com es resol això?
Gràcies.
-- 


__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at lists.debian.org archives.


Reply to: